Försäkringskassan kör på trots omprövningsförbud – nu krävs nytt nödstopp

Många med personlig assistans vågar inte flytta, studera vidare, byta arbete eller bilda familj. De riskerar att Försäkringskassan griper in med en omprövning, och därmed ofta drar ned assistansen.

Nu begär Pia Steensland (KD) att socialminister Lena Hallengren (S) agerar mot Försäkringskassan.

Skriftlig fråga inlämnad idag

Pia Steensland lämnade på torsdagen in en skriftlig fråga till Lena Hallengren.

”Är regeringen villig att ändra termen ’väsentligt förändrade förhållanden’ till ’väsentligt förändrade behov’ för att förtydliga att det ska vara den enskildes faktiska behov som ska vara avgörande för rätten till assistans – inte det förändrade förhållandet i sig?”

Många lever med överhängande rädsla

På Facebook skriver Pia Steensland vidare så här:

”Försäkringskassan kan på eget initiativ göra omprövningar av assistansersättningen då det har uppstått förändringar i livsföringen utifrån vad som kallas väsentligt ändrade förhållanden. Det kan handla om att en person exempelvis slutar skolan eller gifter sig. I praktiken medför detta att många personer inte formellt omfattas av omprövningsstoppet som gäller sedan våren 2018. En stor andel av personer med omfattande funktionsnedsättning och deras familjer lever därför med en överhängande rädsla att förlora sin rätt vid kommande prövning.

Ovärdigt att människor hindras utvecklas

Människor känner sig tvingade att avstå från att flytta hemifrån, studera vidare, ta ett arbete på annan ort, bli sambo, gifta sig och skaffa barn. Att människor hindras från att utvecklas personligt såväl som professionellt och att göra de livsval som personer utan funktionsnedsättning kan ta för givna är ovärdigt.

Det är en självklarhet att antalet assistanstimmar ska minska om det är så att det faktiska behovet av assistans har minskat. Men lika självklart är det att det är den enskildes behov, och hur det påverkas av det förändrade förhållandet, som ska vara avgörande för rätten till assistans – inte det förändrade förhållandet i sig.”

Lena Hallengren vill inte ändra reglerna

Den 15 december 2021 besvarades frågan av socialminister Lena Hallengren, som avvisade Pia Steenslands förslag:

”Den omprövningsbestämmelse som idag finns, tar sikte på den enskildes behov och sådana förhållanden som påverkar behoven, till exempel om den enskilde får stöd på annat sätt än genom assistans. Jag bedömer inte att Pia Steenslands förslag till ändrad definition är tydligare än bestämmelsens utformning idag.”

Fungerar inte i praktiken – översyn krävs

Pia Steensland är inte nöjd med socialministerns förslag.

– Det är bra att intentionen i omprövningsbestämmelsen är att det är den enskildes behov som ska vara ledande. Men när det finns indikationer på att verkligheten visar något annat borde regeringen ta initiativ till en översyn kring hur myndighetens tillämpning av bestämmelsen fungerar i praktiken, säger Pia Steensland till HejaOlika.

– Vi kristdemokrater har lagt förslag i riksdagen om en sådan översyn, för att säkerställa att Försäkringskassans bedömning av de förändrade förhållandena är rättssäker och att den är grundad på en faktisk behovsförändring. Men också för att det ska bli tydligt för den enskilde vilka skyldigheter som finns för anmälan av de ändrade förhållandena/behoven.

Försäkringskassan ”rundar lagen” med nya omprövningar

I helgen publicerade Annika Taesler, vice ordförande i föreningen STIL, en debattartikel på Aftonbladet.se där hon kritiserade Försäkringskassan för att man ”har hittat nya vägar att runda lagen”.

”Din hund dör. Dagen efter får du veta att du inte har rätt att fortsätta arbeta. Eller: Ditt gymkort löper ut. Därför får du inte längre gå på toaletten. Låter det absurt? Det är det också – för alla utom Försäkringskassans handläggare”, skriver Annika Taesler.

”Försäkringskassan fortsätter ompröva och dra in människors assistans, i dag är antalet assistansberättigade det lägsta sedan 2006”, konstaterar hon.

IfA kräver ny utredning av behovsbedömningar

IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, har samtidigt skrivit brev till statsminister Magdalena Andersson om dagens ”orimliga krav” när det gäller Försäkringskassans och domstolars syn på ”väsentligt ändrade förhållanden” och krav om återbetalning.

”Vår uppmaning till dig och din regering, Magdalena Andersson, är att i tilläggsdirektiv till den huvudmannaskapsutredning som tillsatts (dir 2021:76) även lägga in att behovsbedömningen måste ses över. Det är behovsbedömningen som ligger till grund för vad som eventuellt anses vara ändrade förhållanden samt vad som berättigar till personlig assistans. Behoven måste kunna ses i sin helhet och inte detaljbedömas”, skriver Sophie Karlsson, ordförande för IfA.

Sophie Karlsson. Foto: Malin Näslund
Sophie Karlsson ber Magdalena Andersson om hjälp med att stoppa de ”orimliga kraven” när det gäller behovsbedömningar och rapportering. Foto: Malin Näslund.

IfA vädjar också att regeringen tydliggör för Försäkringskassan att anordnare inte kan ha ”detaljkännedom om den assistansberättigades behov och att de personliga assistenterna inte har någon rapporteringsskyldighet till assistansanordnaren om vilka assistansbehov den assistansberättigade har om det inte har med kvaliteten eller arbetsmiljöfrågor att göra”.

”Retroaktiv ändring av beslutet kan inte vara rimlig när personlig assistans har utförts och det har förelegat assistansbehov”, skriver IfA till statsministern.

LÄS MER: Det borde inte behövas. Men kraven på juridisk hjälp bara ökar

 

En kommentar

  1. Bra Pia! Vår socialminister har gjort flera bra uttalanden och det är viktigt att hon snabbt agerar nu mot FK och dessutom besvarar Pias fråga. Innan riksdagen tar juluppehåll!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *