Annons för LSS-skolan

 

Annons för LSS-siolan

 

Annons för LSS-skolan

Försäkringskassan lovar stoppa alla pågående omprövningar

Försäkringskassan har nu gett lugnande besked om pågående assistansomprövningar.
Försäkringskassan har nu gett lugnande besked om pågående assistansomprövningar.

Annonser

Annons för Etac

 

Annonser

Annons för durewall.se
Annons för Igne.
Annons för Humana
Annons för Etac

 

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Humana

Annons

Annons för Föräldrakraft

 

När jag skrev min förra text, om vad som gäller nu för omprövningar och lagändringar, skrev jag att det fortfarande fanns ett par oklara frågor. En av dem handlade om dem som idag är under omprövning.

Den andra frågan som jag tyckte förtjänade att belysas var vad som händer med skyldigheten att rapportera förändringar i assistansbehovet som uppstår under den här tiden, till exempel om en assistansberättigad person får ett nytt egenvårdsbehov som enligt HFD-domarna berör rätten till assistans, som sondmatning. 

Så lyder svaren från Försäkringskassan.

Hur kommer Försäkringskassan att göra med pågående/redan påbörjade två års omprövningar?

Om Försäkringskassan bedömer att omprövningen kommer att påverkas av de senaste årens HFD-domar så ska någon omprövning inte ske.

Omprövningen kommer inte att handläggas vidare eller beslutas. Kontakt kommer att tas med brukaren för att avboka eventuellt utredningssamtal och för att informera om att någon omprövning inte kommer att ske.

Min kommentar: FK kan inte säga att de inte ska ompröva några som helst assistansersättningsärenden av flera skäl. Om den assistansberättigade t ex behöver mer timmar och begär en omprövning kan man tro att den måste behandlas. Eller om en person tas in på institution så måste FK dra in assistansen. Men i övriga fall så har jag svårt att tro att FK på djupet kan gå in och se om en person där det finns ett förslag om färre timmar får det pga någon av de senaste årens domar eller inte. Jag antar att det inte kommer att göra några sådana misstag.

Regeln om att anmäla förändringar kommer inte att ändras

Anmälningsskyldigheten framgår av 110 kap. 46 § SFB. Där framgår att den som ansöker om, har rätt till eller annars får en förmån enligt SFB ska anmäla sådana ändrade förhållanden som påverkar rätten till eller storleken av förmånen.

Utifrån den anmälda förändringen ska Försäkringskassan ta ställning till om det finns anledning att ompröva beslutet. Om det inte är aktuellt att göra en tvåårsomprövning får Försäkringskassan utifrån den anmälda förändringen bedöma om det föreligger sådana väsentligt ändrade förhållanden att det med anledning av det ska ske en omprövning enligt 51 kap. 12 § SFB.

Om bedömningen skulle påverkas av HFD-domarna ska en tvåårsomprövning inte göras.

Kommentar

Jag tycker det var bra och tydliga besked och det de säger bekräftas av flera assistansberättigade som berättat att man redan fått telefonsamtal från Försäkringskassan där de ställer in möten och fryser pågående utredning. 

Annonser
Annons för Igne.
Annons för Etac

 

Annons för durewall.se
Annons för Humana

Nya kommentarer

En bra chef behöver inte vara otrevlig

Det är möjligt att Begler bara gjort vad regeringen har gett henne i uppdrag? Men det har skett på ett onödigt...

En ansvarig med koll!

Jag blir glad att någon ansvarig ändå ser hur dubbelt orättvist livet är för LSS-personer!

Jag hoppas att...

Följ oss

HejaOlika på sociala medier

           


Föräldrakraft på sociala medier

           

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se