Försäkringskassan överraskad av ökade assistanskostnader

Försäkringskassan höjer prognoserna för den statliga assistansersättningen.

Nu räknar man med att assistanskostnaderna ökar till 27,4 miljarder kronor år 2018. Det är 580 miljoner kr mer än Försäkringskassan trodde i somras.

Redan i år noterar Försäkringskassan en större ökning än väntat. Prognosen för 2014 höjs med 100 miljoner till 23,5 miljarder. Nästa år väntas kostnaderna bli 24,7 miljarder.

Diagram
Försäkringskassan visar ökningen med detta diagram.

 

En av orsakerna är, enligt Försäkringskassans nyhetsbrev idag, att det genomsnittliga antalet timmar per brukare och månad fortsätter att öka

Det höjda schablonbeloppet för ersättning per timma nämns också som en förklaring liksom att antalet brukare också ökar något.