Nyheter

Försäkringskassan: Satsa mer på barn med vårdbidrag


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Fler barn får vårdbidrag. Och pojkarna dominerar, de får två tredjedelar av alla vårdbidrag. Vanligaste orsaken är psykiska sjukdomar och syndrom. Nu efterlyser Försäkringskassan ytterligare insatser för den här gruppen.

Fler barn får vårdbidrag. Och pojkarna dominerar, de får två tredjedelar av alla vårdbidrag. Vanligaste orsaken är psykiska sjukdomar och syndrom. Nu efterlyser Försäkringskassan ytterligare insatser för den här gruppen.

Detta framgår av en analys från Försäkringskassan som ger en mörk bild av framtiden för barn som får vårdbidrag.

Antalet barn med vårdbidrag har ökat från 38 400 till 46 800 under perioden 2003-2011.

– De har som grupp en utsatt försörjningssituation när de blir vuxna. De är högre grad ensamstående och har en lägre utbildningsnivå än befolkningen i övrigt, säger Evelina Lundberg, analytiker på Försäkringskassan.

Försäkringskassans nya analys visar att mindre än hälften av dem förvärvsarbetar och den disponibla inkomsten är betydligt lägre än övriga befolkningens. Den största inkomstkällan är sjukersättning på garantinivå.

Det finns en risk för dagens unga med vårdbidrag att i framtiden få en svag försörjningsituation, enligt Försäkringskassan, som därför vill ha ytterligare riktade insatser till den här gruppen.

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Tidvis
 • Annons för JAG
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för HD Motion
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Primass
 • Annons för Särnmark
 • Annons för STIL
 • Annons för Fremia