Försäkringskassan stämd för diskriminering av pappa till son med autism

Pappor till barn som har funktionsnedsättningar behandlas som andrahands-föräldrar.
Det anser Diskrimineringsombudsmannen, DO, som kräver 100 000 kronor i skadestånd till en pappa som nekats vårdbidrag.

Pappan får inget vårdbidrag för sin son, som har autism, trots att han tar hand om honom lika mycket som mamman.

Föräldrarna är frånskilda och tar hand om sonen varannan vecka, men det är bara mamman som får vårdbidrag, eftersom sonen är folkbokförd hos henne.
DO anser att detta är en indirekt könsdiskriminering av pappan.

– Pappor och mammor måste ges samma möjlighet att ta hand om sina barn. Försäkringskassan tillämpar en lagregel som i praktiken gör pappor till andrahands föräldrar. Det är inte förenligt med ett jämställt samhälle, säger diskrimineringsombudsmannen Katri Linna.

DO anser att Försäkringskassan ska betala 100 000 kronor i skadestånd till pappan för den påstådda diskrimineringen. Huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt äger rum tisdag den 16 februari.