Nyheter

Försäkringskassan till mot-attack mot RBU

Begler: Uppskattningen av assistansfusk är vederhäftig

 

Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler vidhåller att fusket med assistansersättning kan uppskattas till 10 procent eller mer. Det framgår av ett svar på kritiken från Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU.

Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler vidhåller att fusket med assistansersättning kan uppskattas till 10 procent eller mer. Det framgår av ett svar på gårdagens kritik från Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU.

Ann-Marie Begler skriver bland annat så här i sin kommentar på Försäkringskassans webb:

”Det är inte lätt att uppskatta omfattningen av fusket. Det ligger i sakens natur att någon exakt siffra inte kan uppges eftersom mörkertalet är stort. Dock är det så att Billum-rapporten som kom 2012 innehöll kvalificerade beräkningar. Det är sant att det riktades kritik från en del håll gällande tillförlitligheten, men rapporten ansågs vederhäftig bland annat den dåvarande regeringen. Vi har inte heller sett någon alternativ modell för att beräkna omfattningen.

Försäkringskassans egen omfattningsbedömning från 2010 visade att felaktiga utbetalningar utgjorde cirka 10 procent av alla utbetalningar.  Oavsett den exakta precisionen i dessa beräkningar, så handlar det om mycket skattepengar som inte går till det de var tänkta för.”

Samtidigt som Ann-Marie Begler vidhåller att fusket är mycket omfattande skriver hon att Försäkringskassan ”under lång tid arbetat för att motverka fusket” samt att ”vårt arbete har gett resultat”.

”Nu går vi vidare och utvecklar våra metoder. Jag är övertygad om att vi kommer att hitta mer fusk i takt med att vi blir bättre på att se mönster”, skriver generaldirektören.

  

 

Annons
Annons för Humana
Annons
Annons för HEA Medical
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för CJ Advokatbyrå
Annons
Annons för Move & Walk
Annons
Annons för Särnmark
Annons
Annons för Tobii Dynavox
Annons
Annons för JAG
Annons
Annons för Primass
Annons
Annons för Tidvis
Partnerinformation från NKA
Att vara anhörig
Nya webbinarier om anhörigfrågor
NKA-podden tipsar om stöd och strategier
Samtalsgrupp – nytt kostnadsfritt stöd
Fler tips på NKA:s egen temasida