Nyheter

Försäkringskassan varnar för kaos om all assistans blir statlig

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

LSS-utredningen har nästan två år på nacken. Men först nu har remissrundan avslutats, med många hårda omdömen. Funktionsrättsrörelsen är som väntat mycket negativ.

Försäkringskassan överraskar med ännu hårdare kritik: om staten blir huvudman för all personlig assistans väntar gigantiska administrativa problem. I värsta fall kan assistansberättigade bli utan stöd.

Ett av de grundläggande förslagen från LSS-utredningen är att staten – i praktiken: Försäkringskassan – ska bli huvudman för all personlig assistans.

Annons

Mycket omfattande

Försäkringskassan ser stora problem om de som idag har kommunal assistans ska göra en ny ansökan vid överföring till staten som huvudman.

Det skulle leda till en mycket omfattande administration att hantera ansökningar från de 5200 personer som idag har kommunala assistansbeslut. Då skulle det behövas 152 extra årsarbetare på Försäkringskassan.

Och ännu värre blir det om alla assistansberättigade skulle utredas på nytt, då handlar det om 560 årsarbetare. Vilket kan jämföras med att Försäkringskassan i dagens läge har 152 årsarbetare som hanterar assistansansökningar.

Annons

Nyrekrytering ingen lösning

Den gigantiska administrationen kan knappast heller lösas genom nyrekrytering. Assistans är en ”komplicerad förmån” och det skulle ”krävas betydande utbildningsinsatser och handledning” innan nya utredare skulle vara redo, skriver Försäkringskassan.

Man varnar för att ”stora ärendebalanser” kan uppstå med negativa konsekvenser för de försäkrade, och i värsta fall att personer blir utan stöd när övergångsperioden är slut.

Orättvist att bara flytta

Att bara flytta över de kommunala assistansbesluten till staten är inte heller en lösning, anser Försäkringskassan. Utan ny ansökan blir det omöjligt att ha en likvärdig behandling mellan olika grupper.

Annons

Att risken för kaos är hög betvivlar nog ingen. Ett aktuellt exempel på hur en sådan ”modernisering” havererade är övergången från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag. Det är inte enda exemplet – kaos blev det även när bilstödet reformerades häromåret.

Kräver ny utredning

Försäkringskassan är väl medveten om detta. Och när det gäller assistansen behöver frågorna analyseras mycket mer grundligt än vad LSS-utredningen gjort.

Försäkringskassan har inget eget förslag på hur övergången till statligt huvudmannaskap ska kunna genomföras. Övergången skulle behöva en egen utredning, skriver man i remissvaret.

Annons

Ladda ned Försäkringskassans remissvar som pdf.

Alla remissvar samlade på regeringens webbplats.

 

Fler artiklar om detta ämne

”Största faran är att inget händer i assistansfrågan”
Maj Karlsson (V): Hög tid att liberalerna börjar samarbeta med oss för att rädda LSS
Socialutskottet vill ha snabbt förstatligande av personlig assistans
Pia Steensland (KD): Vi kan inte passivt se på och säga att frågan är för komplicerad för att lösa
Vi säger nej till ett nytt kaos inom personlig assistans
Bengt Eliasson: Den tidtabell som M-V-KD föreslår är oseriös
KD, M & V: Ingen förlorar sin assistans med statligt huvudmannaskap
Intervju med Pia Steensland (KD), Camilla Waltersson Grönvall (M) och Maj Karlsson (V)
Vad innebär det för den enskilde om staten tar över all assistans?
Ett orosmoln är vad som händer om man förstatligar assistansen, och därmed också återupptar omprövningar.
”Förstatligad assistans täckmantel för nya neddragningar”
Magnus Anden, JAG: Remissförslaget om statligt huvudmannaskap är ett hafsverk
STIL: 5000 kan förlora sin assistans om staten tar över
Nio av tio får avslag hos staten. Det utgör ett allvarligt hot för de som idag har kommunal assistans
M, V och KD kräver att staten tar över all assistans
”Dagens system riskerar att kommunens budget – inte personens behov – blir avgörande för vilket stöd en person får”

Artikeln publicerades 2020-11-13

Se kommentarer