Försäkringskassan vill förenkla omprövningar av assistans

Försäkringskasssan vill göra det enklare och mindre omfattande att ompröva assistansersättning. En lösning kunde vara att endast nytillkomna timmar prövas. Det kan minska det integritetsintrång som en omfattande utredning ofta innebär, menar Försäkringskassan.

Bör utredas av Lars Lööw

I en skrivelse till regeringen föreslår Försäkringskassan att omprövningarna ska utredas inom ramen för Lars Lööws pågående utredning om huvudmannaskapet.

Försäkringskassan menar att det krävs lagändringar för minska otryggheten och osäkerheten kring omprövningar.

LÄS ÄVEN: ”Förtydliga stoppet för omprövning av personlig assistans”

Väsentligt ändrade förhållanden krävs idag

– För att omprövning ska göras krävs idag att rätten till assistansersättning har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden hos den försäkrade. Förutom att det är rättsligt otydligt vad detta innebär så uppfattas sådana prövningar ofta av mottagaren som en fullständig omprövning av rätten till ersättning, säger Marie Axelsson, chef för avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan.

– Med nuvarande reglering är det svårt att veta när omprövningar ska göras, vilket leder till osäkerhet både för dem som får assistansersättning och dem som utför assistansen.

LÄS ÄVEN: Att söka fler timmar när man redan är beviljad assistansersättning

Har haft dialog med funktionsrättsrörelsen

– Vi har haft dialog med brukarrörelsen och de delar bilden av att detta är ett viktigt område som idag leder till oro och osäkerhet bland de som är beviljade assistansersättning. Det finns till exempel en rädsla för att ersättningen ska dras in om de ansöker om fler timmar, säger Marie Axelsson.

Samtidigt menar Försäkringskassan att delar av handläggningen kan förbättras utan lagändring, bland annat de delar av utredningen som upplevs som alltför integritetsnära.

LÄS ÄVEN: Försäkringskassans omprövningar bryter mot lagen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *