Försäkringskassor stoppar vårdbidrag

Barncancerfondens ordförande Johan Hederstedt kritiserar att Försäkringskassan på vissa orter har börjat avslå vårdbidrag till föräldrar som får tillfällig föräldrapenning.
   
– Att försäkringskassorna ger olika besked beroende på var i landet man bor är oacceptabelt, skriver Johan Hederstedt i en ledare i fondens tidning.

Nu kommer Barncancerfonden att ta upp frågan med både regeringen, andra politiker, Försäkringskassan och försäkringsbolag.

– Vi kommer att driva frågan offensivt och aktivt. Vi är en stark organisation och har stora möjligheter att fungera som påtryckare, skriver Johan Hederstedt.

– För oss handlar det om likvärdighet, inte bara för barnen, utan även för familjen.

Hederstedt påpekar att den tillfälliga föräldrapenningen ersätter inkomstbortfall medan han anser att vårdbidrag är en ersättning för merarbete och merkostnader.

Om vissa försäkringskassor säger nej till vårdbidrag, med motiveringen att familjen får tillfällig föräldrapenning, innebär det en väsentligt försämrad ekonomi för familjer med barn med funktionshinder eller långvariga sjukdomar.

Den nya hårda linjen från vissa försäkringskassor påverkar även policyn hos försäkringsbolagen, hävdar Johan Hederstedt.

– I vissa fall har försäkringsbolag vägrat betala ut ersättning till familjer som inte har vårdbidrag, säger Johan Hederstedt.

www.barncancerfonden.se