Försämringarna har fortsatt – trots alla larm

Personer med utvecklingsstörning blir allt mer utsatta ekonomiskt.
Trots rader av larmrapporter från myndigheter och utredningar har försämringarna fortsatt.
Nu kräver FUB högre bostadstillägg och stopp för konfiskering av besparingar.

– Det krävs åtgärder som ger förutsättningar för att kunna leva ett liv som andra, säger Thomas Jansson, ordförande för Riksförbundet FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

FUB har tröttnat på politiker och myndigheter som låter försämringarna fortgå.
Nu har organisationen kartlagt inkomster och utgifter för personer med utvecklingsstörning. Resultatet finns i rapporten ”Fångad i fattigdom?”.

I rapportens förord skriver Bengt Westerberg, f d socialminister, att regeringen måste tillsätta en utredning som tar fram förslag som leder till konkreta åtgärder.

”Det är bråttom”, skriver Bengt Westerberg.

Att personer med utvecklingsstörning har mycket svårt att få ihop ekonomin är välkänt. Frågan har uppmärksammats i flera tunga utredningar under de senaste tio åren.

Trots det har det inte vidtagits några åtgärder från regering och riksdag. Istället har försämringarna i praktiken fortsatt, bland annat genom att bostadstillägg och olika bidrag har tappat värde.

Ett mycket allvarligt problem är också att personer som har besparingar får dessa ”konfiskerade” av myndigheterna, eftersom flera bidrag minskas om personen har bostad, aktier eller pengar över en viss nivå.

I rapporten beskrivs tydligt hur många personer med utvecklingsstörning får allt sämre ekonomi. Det sker bland annat genom att sparade medel (till exempel från föräldrar eller från arv) snabbt försvinner om den enskilde behöver bostdstillägg eller kanske försörjningsstöd.

Flera undersökningar i denna och andra rapporter visar att många personer med utvecklingsstörning går back med flera tusen varje månad.  Situationen blir ohållbar för allt fler.

 

Foto
Thomas Jansson vill bland annat ha högre bostadstillägg. Många personer med funktionsnedsättning betalar mycket höga hyror idag.

 

Thomas Jansson sammanfattar situationen så här:

– Det är inte rimligt att vi i en välfärdsstat som Sverige ska lämna personer med utvecklingsstörning i dubbelt utanförskap. Dels ett utanförskap som beror på funktionsnedsättningen som många gånger gör det svårt att delta i samhällslivet. Dels ett utanförskap som beror på livslång fattigdom som gör att man inte har ekonomisk möjlighet att delta. Det är inte rimligt att många i hela sitt vuxna liv ska gå minus varje månad.

– Även personer som fått en tidig funktionsnedsättning och behöver livslångt stöd ska kunna leva ett gott liv och få vara delaktiga i samhället. De måste få det stöd och den ekonomi som krävs för ett gott liv och full delaktighet – allt annat är orimligt, skriver Thomas Jansson i rapporten.