Annons för utbildning om helhetslösningar som anordnare
Annons för utbildning om helhetslösningar som anordnare

 

Annons för utbildning om helhetslösningar som anordnare

Forskare: Kostnadsproblemet formulerades för att motivera allmänna besparingar

Så flyttade regeringen fokus från allas lika värde till besparingar
- Jag tycker att jag lyckats visa att regeringens argumentation inte håller, säger Niklas Altermark.
- Jag tycker att jag lyckats visa att regeringens argumentation inte håller, säger Niklas Altermark.

Annonser

Annons för carlssonsstiftelse.se

Annonser

Annons för Humana
Annons för carlssonsstiftelse.se
Annons för Etac.
Annons för durewall.se
Annons för Värna
Annons för Önskebrunnen
Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Önskebrunnen

Kostnadsproblemet med assistans är konstruerat för att motivera allmänna besparingar. Sparåtgärderna är inte effektiva mot vare sig fusk eller övervinster. Det hävdar forskaren Niklas Altermark i en artikel i Socialvetenskaplig tidskrift.

Niklas Altermark, fil dr vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, beskriver hur personlig assistans har pekats ut som ett ”kostnadsproblem” för att användarna ska kunna uppfattas som ”över-användare” eller till och med potentiella bedragare, medan privata anordnare samtidigt beskrivs som vinst-maximerare.

Altermarks slutsats är dock att de åtgärder som regeringen vidtagit inte matchar beskrivningen av assistans som ett kostnadsproblem.

Enligt Altermark är åtgärderna inte särskilt effektiva mot vare sig bidragsfusk eller oskäliga vinster.

Detta tyder på att ”kostnadsproblemet” konstruerats för att rättfärdiga allmänna neddragningar för alla som behöver personlig assistans, menar Niklas Altermark.

Han beskriver vidare hur fokus för funktionshinderpolitiken har flyttats från lika rättigheter och inkludering – till att handla om kostnader och besparingar.

- Besparingspolitik som drabbar funktionshindrade är inte ett isolerat svenskt fenomen, utan spänner över stora delar av Västeuropa, skriver Altermark.

Åsa Regnér bidrar aktivt till att skapa den ’förtroendekris’ som hon använder för att legitimera besparingsåtgärder

I Sverige kan det ökade fokuset på kostnader bland annat förklaras av uttalanden från Åsa Regnér, minister med ansvar för LSS, som gång på gång påpekat att kostnaderna ökar.

- Genom att förklara dessa ökningar med ’överutnyttjande’, fusk eller oskäliga vinster, så bidrar ministern aktivt till att skapa den ’förtroendekris’ som hon använder för att legitimera besparingsåtgärder”, skriver Altermark.

Samtidigt betonar Niklas Altermark att inget tyder på att personlig assistans är speciellt ifrågasatt bland medborgarna eller i den offentliga debatten.

Han menar att kostnaderna blivit en het fråga först sedan regeringen ”börjat opinionsbilda med fokus på kostnadsökningarna”.

Regeringen är också ansvarig för att ställa olika grupper av personer med funktionsnedsättningat mot varandra, enligt artikeln. ”Regeringen konstruerar en motsättning: assistansanvändare har ett intresse av bibehållet stöd, medan personer med andra insatser har ett intresse av satsningar som möjliggörs av besparingar inom assistansen.”

Altermark underkänner regeringens kommunikation: ”Regeringen understryker att de politiska åtgärderna syftar till att säkerställa att pengarna hamnar på rätt plats. Trots att det alltså är generella nedskärningar, snarare än tillspetsad tillsyn och bättre handläggning, som implementeras.”

Att överbevisa regeringen om kostnadsproblemet är dock ingen lösning för funktionshinderrörelsen, menar Altermark.

- Ett motstånd mot nedskärningspolitiken kan inte bara utgå från att besvara regeringens och de statliga myndigheternas argument om ’kostnadsproblemet’, utan måste också försöka etablera andra problembilder, som tar sin utgångspunkt i levnadsvillkoren för personer med funktionshinder, skriver Niklas Altermark.

HejaOlika: Vilken betydelse tror du att din analys och dina slutsatser kan få?

- Jag hoppas först och främst att människor ska få en bättre förståelse för assistansdebatten och hur regeringen legitimerar sin politik. Jag tror egentligen att all vetenskap som belyser hur politik formas är oerhört viktigt för det demokratiska samtalet.

- Jag tycker att jag lyckats visa att regeringens argumentation inte håller, och det ökar möjligheterna för nyhetsmedier att granska politiken.

- Däremot har jag inte tänkt så mycket på vilket genomslag den här texten kan få och vad den kan komma att innebära. Jag försöker att göra forskning som jag tycker är intressant och viktig och att förklara mina resultat för alla som vill lyssna, sen kan jag bara hoppas att det också gör världen till en lite bättre plats, säger Niklas Altermark.

Kommentarer

Din text kommer att få genomslag

En jätteeloge till ditt arbete och forskning.
Min förhoppning är att din artikeln får en stor spridning, nyhetsvärde och att det finns någon engagerad journalist som påbörjar en grävande journalistik över de dolda besparingar som pågått under en längre tid och lett till att människors framtidstro har raserats.En rättighetslag som idag har en prislapp.Goda levnadsvillkor och människors lika värde är historia nu.
Yvonne Malmgren

Yvonne Malmgren
Nå ut!

Jag hoppas verkligen att dessa forskningsresultat når ut och kommer fram till beslutsfattare, opinionsbildare och allmänheten inför valet!

Åsa-Karin Wingren

Lägg till ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
Skriv in din kommentar här.
Genom att skicka in det här fomuläret så accepterar du Molloms användarvillkor.
Annonser
Annons för Önskebrunnen
Annons för Värna
Annons för Humana
Annons för Etac.

Nya kommentarer

Låt oss inte luras

VI kan välja om vi vill att detta ska fortsätta eller sätta stopp för dessa politiker?! Glöm inte vad sossarna vill...

Rädda lss

Vill ha vår assistans tillbaka! Tack för att du kämpar för våra rättigheter!