Forskare kräver hårda tag mot kommuner som sviker barn

Det krävs hårdare styrmedel och sanktioner för att få kommuner att leva upp till sina lagstadgade åtaganden gentemot barn med funktionsnedsättningar.
Det skriver forskare, läkare och Handikappförbunden i en gemensam debattartikel i Göteborgsposten.

– Den enskilda insats som skulle betyda mest för välmåendet hos barn med funktionsnedsättningar och deras familjer är att kommunerna följer lagen, heter det i debattartikeln.

Bakom artikeln står Malin Broberg, professor i psykologi, Therese Bäckman, juris doktor, Mikaela Starke, docent i socialt arbete, Paul Uvebrant och Barbro Westerberg, båda överläkare i barnneurologi och habilitering vid Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus, samt Ingrid Burman som är ordförande i Handikappförbunden.

Artikeln avslöjar att det är mycket vanligt att kommuner får bakläxa när föräldrar överklagar negativa beslut om stöd.

”I en nyligen genomförd studie vid Göteborgs universitet intervjuades 150 slumpmässigt utvalda föräldrar till barn berättigade till stöd enligt LSS. Nästan hälften (46 procent) av föräldrarna hade någon gång överklagat ett beslut om stöd. Av dem som överklagat fick 42 procent rätt, det vill säga handläggaren hade tagit ett felaktigt beslut. Detta kan jämföras med exempelvis bygglov där överklagandenivåerna brukar ligga på 3 – 5 procent och andelen som får rätt efter överklagande är mindre än 20 procent”, heter det i artikeln.

Författarna betonar att rättigheter enligt LSS är fantastiska i teorin, men att verkligheten ser helt annorlunda ut.

”Inget går av sig själv, allt måste ansökas om. Ansökningar om stöd kräver att föräldrarna lyfter fram allt som barnet inte klarar av, allt extra som krävs för att få vardagen att fungera. Att fokusera på barnets svagheter upplevs av de flesta föräldrar som oerhört påfrestande. Att gång på gång tvingas fokusera på allt det negativa, är definitivt inte bra för föräldra-barn-relationen”, skriver artikelförfattarna.

”Än värre blir det när man trots att man lämnat ut sitt barns och övriga familjens tillkortakommanden får felaktiga avslag.”

Debattörerna konstaterar att kommunernas hantering av stöd enligt LSS inte längre är hållbar: ”Alla är förlorare, allra mest barnen och deras familjer.”