Forskare: Rättsskandal bakom raserad sjukförsäkring

Forskare kritiserar Försäkringskassan för att nonchalera lagar och felaktigt neka ersättning till tusentals, kanske tiotusentals, människor. De menar att detta är en stor rättsskandal som har fått förödande konsekvenser för enskilda.

”Försäkringskassan har fått en alltmer kontrollerande och administrativ roll, som bygger på en misstänksamhet mot att sjuka vill ha mer ersättning än de har rätt till. Studier av sjukskrivnas agerande i utredningar pekar på motsatsen – de vill vara ärliga och göra rätt för sig”, skriver forskarna på DN Debatt.

De 17 forskarna menar att sjukförsäkringen inte längre tjänar sitt syfte; att ge ekonomisk trygghet till personer som inte kan arbeta på grund av sjukdom.

Bevisbördan på de sjuka

Det beror stor del på signaler från regeringen, bland annat i regleringsbrev, men Försäkringskassan har förvärrat situationen, anser forskarna.

”Myndigheten har systematiskt tolkat regelverket på ett sätt som lägger bevisbördan på den som ansöker om ersättning, trots att myndigheten enligt lag har en omfattande utredningsskyldighet.”

Forskarna välkomnar att januaripartierna har aviserat att det ska bli enklare att få sjukpenning efter 180 dagar, men menar att detta inte alls räcker, utan ytterligare initiativ behövs.

Vad gäller Försäkringskassans roll anser forskarna att myndigheten måste göra en omfattande, självkritisk granskning.

Tillit saknas hos Försäkringskassan

”I dagens statsförvaltning talas ofta om tillitsbaserad styrning. Den här diskussionen har dessvärre inte nått sjukförsäkringen. Snarare bygger denna i dag på en institutionaliserad misstänksamhet mot sjuka och en bristande tilltro till handläggarnas förmåga att göra professionella bedömningar”, skriver forskarna.

Forskarna

Debattartikeln har undertecknats av bland annat Niklas Altermark, docent och forskare i statsvetenskap, Lunds universitet, Kerstin Ekberg, professor emerita i arbetslivsinriktad rehabilitering, Linköpings universitet, Anna-Carin Fagerlind Ståhl, fil dr i medicinsk vetenskap, arbetsmiljöforskare, Kerstin Jacobsson, professor i sociologi, Göteborgs universitet, och Björn Johnson, professor i socialt arbete, Malmö universitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *