Forskning om barn och läkemedel göms undan

Amerikanska läkemedelsbolag gömmer undan viktig information om hur läkemedel påverkar barn. Den vetenskapliga tidskriften Jama efterlyser nu åtgärder för att få bättre spridning av informationen.

Rapporten i Jama refereras av Medicinsk Vetenskap & Praxis som utges av SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Tidningen konstaterar att statligt subventionerade studier på barn oftast aldrig når fram till de som bäst behöver den – det vill säga barnens läkare som skriver ut läkemedlen.

Trots att de amerikanska skattebetalarna har betalat många miljarder dollar för att studierna ska genomföras sprids inte kunskapen. Av 253 studier som granskats blev bara 113 stycken publicerade i någon vetenskaplig tidskrift.

Bolagen är dessutom mer intresserade av att berätta om gynnsamma resultat (54 procent publicerades) än ogynnsamma (bara 36 procent publicerades).

Oftast undersöks aldrig läkemedels effekter på barn, trots att barn kan påverkas annorlunda än vuxna. I USA har man försökt locka läkemedelsföretag att studera läkemedlens effekter på barn genom att förlänga läkemedelspatenten.