”Forskningen har varit eftersatt”

Forskningen var eftersatt. Så motiverar vd Åke Strömberg på Philips Norden/Baltikum att företaget valt att storsatsa på ett pris för att stimulera till ökad forskning kring neurologiska funktionshinder hos barn.

Philips i Norden och vd:n Åke Strömberg ville göra något bra för barn och samtidigt främja aktivitet som gick att koppla till företaget. Efter undersökningar fann man att forskningen kring neurologiska funktionshinder var eftersatt och man bestämde sig för att ett pris skulle införas för att främja forskare som kommit långt i sin forskning kring de funktionshindren.
 
– Forskningsbidragen är alldeles för små till dessa forskare och vi ville hjälpa till att belysa forskningen så att fler politiker får upp ögonen för vikten av att satsa på detta. Man kan se att många vuxna som hamnat snett på något sätt hade problem i skolan och att de inte fick rätt hjälp. Det är otroligt viktigt att man satsar på den här forskningen, säger Åke Strömberg.

Philips produkter används ofta inom områden som har koppling till neurologiska funktionshinder. Företaget producerar produkter inom magnetresonans, som används för diagnostisering av funktionshindren. Philips har även konsumentelektronik som passar barn med kognitiva funktionshinder.
   
– I år fick professor Torkel Klingberg priset eftersom han och hans team arbetat för precis det vi vill uppnå med vårt pris – bra och väl fungerande datorprogram som hjälper barnen i det dagliga skolarbetet. Om man har koncentrationssvårigheter eller inlärningsproblem har man stora problem i dagens samhälle. Vad man än gör måste man söka informationen själv och sammanställa den. Därför behövs det program och hjälpmedel som hjälper de barn som har svårare med det, säger Åke Strömberg.

Philips har hjälpt till med att översätta programmet Robomemo till de andra nordiska språken åt Torkel Klingberg och hans kollegor och man kan se riktigt goda resultat från barnen i de andra länderna, menar Strömberg. Nu hoppas han att insikten i samhället kring funktionshindren ska öka och att tillgången till hjälpmedel ska utökas.

– De här problemen har varit undanskymda. Har ett barn haft svårt med inlärningen har man sagt att det är ett besvärligt eller dumt barn. Men nu kan man se att barnen faktiskt behöver tekniska hjälpmedel och mer stöd i skolan för att klara av sina uppgifter.

Man hoppas även att priset ska bidra till att belysa problemen för att påverka politiker. Än så länge har man dock inte märkt några synbara reaktioner från politiker, men man märker att forskarna blir taggade och får en extra skjuts med hjälp av priset.
– Bara att få priset och de extra medlen gör att forskarna känner sig uppmärksammade och sedan får lättare att söka mer medel från till exempel staten, säger Åke Strömberg som var nöjd efter utdelningen av Philip Nordic Prize på Rikshospitalet i Oslo.

Tidigare pristagare:
2003 – Doktor Riitta Salmelin, vid Helsingfors Tekniska Universitet
2004 – Professor Christopher Gillberg, vid Göteborgs Universitet
2005 – Professor Heikki Lyytinen, vid Jyväskylä Universitet.

Läs mer: Svensk forskare får pris för inlärningsprogram
Philips hemsida: www.philips.se