Förskolan där Emma, 5 år, kan få särskilt stöd

Foto på barn och pedagog.Hur bra eller dåligt fungerar verksamheten på Sveriges förskolor för barn med funktionsnedsättning? En granskning av Skolverket visar att stödresurserna ofta inte räcker till, men trots det finns goda exempel. Föräldrakraft har besökt Förskolan Eken i Borlänge och bland annat träffat Emma, 5 år, och specialpedagogen Eva Gnospelius.

På Förskolan Eken man har en väl fungerande specialavdelning för barn som behöver stöd, samtidigt som verksamheten är väl intregrerad med resten av förskolan.

– Det är inte kvalitet för alla barn att vara integrerade, säger Siri Modig, biträdande rektor på förskolan. En bättre lösning kan vara att avdelningen är integrerad istället för att varje barn är det.

I nya Föräldrakraft nr 1, 2009 (som utkommer denna vecka) gör vi ett besök på förskolan för att höra vilka erfarenheter som personal och föräldrar har av förskolans arbete med att ta väl hand om barn med särskilda behov.

Ett annat gott exempel finner vi i Ängelholm där man storsatsar på att ge baren en bra start i förskolan. ”Det vinner alla på”, säger Gösta Lundgren, chef för Elevhälsan.

I ett annat reportage besöker vi en familj i Falkenberg som har dålig erfarenhet av förskolan. Trots att Elisabet Dahlbergs son har Downs syndrom ställer inte förskolan upp med det han behöver för sin språkträning.

– Jag blev väldigt stressad av situationen och i höstas tog vi beslutet att Johannes skulle sluta i förskolan, berättar Elisabet Dahlberg i Föräldrakraft nr 1, 2009.

För prenumeration eller beställning av lösnummer av Föräldrakraft kontakta annette.wallenius@faktapress.se