Förskolan i Ängelholm: All personal kan teckna

På Elevhälsan i Ängelholms kommun finns en grupp som arbetar direkt med förskolan och barn med särskilda behov.
– Alla vinner på att ge barnen en bra start i förskolan, säger Gösta Lundgren, verksamhetschef för Elevhälsan i Ängelholms kommun.

Han berättar om hur man arbetar i Ängelholm med att utveckla förskolan och vilka möjligheter som finns till särskilt stöd.

– Två specialpedagoger har till uppgift att ge råd och stöd till förskolan när det gäller grupper eller enskilda barn. De ska även ha en överblick för att förbereda skolan och särskolan på vilka elever som har extra behov.

Skolpsykologen finns till hands för förskolan genom konsultativt stöd till personalen.

Barnkonferenser

Ett par gånger om året hålls barnkonferenser i flera av kommunens rektorsområden. Det ger bra koll på vilka barn som kan ha behov av särskilt stöd.

Två specialpedagoger och en logoped arbetar med tal och språk i skolan. De gör insatser även mot förskolan. Special­peda­gogerna föreslog att de kunde gå en kurs i teckenstöd som innebar att de i sin tur sedan skulle utbilda andra.

Så blev det och nu har snart all personal i förskolan, och även dagbarnvårdare i kommunen, fått utbildning i hur man använder tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

– Vi har sett att när man jobbar med ett barn så lär sig även andra barn i gruppen en hel del, så det får positiva bieffekter, säger Gösta Lundgren.

Nätverk

I Ängelholm har Elev­häl­sans specialpedagoger utbildat personalen på många förskolor i TRAS, som står för tidig registrering av språkutveckling. Ett TRAS-nätverk har bildats. Där träffas specialpedagogerna och en representant, en så kallad TRAS-pilot, från varje förskola.

– Det handlar inte om att vi bedömer eller kategoriserar barn i förskolan utan om att underlätta kommunikationen.

TRAS-piloterna hjälper till med att kartlägga var insatser och aktiviteter behöver ökas.

För förskolan finns stödresurser i form av ett tiotal elevassistenter.

Det finns en grupp som arbetar övergripande med kvalitet i förskolan. I den ingår Gösta Lundgren tillsammans med skolledare i kommunen.

I möjligaste mån

Vart och ett av de nio rektorsområdena fyller inför varje skolår i en blankett om vilka behov barnen har. Tillsammans med Elevhälsan går man sedan igenom detta material för att tillgodose behoven i möjligaste mån.

– Pengarna räcker ju aldrig till allt, men det är ändå en ganska stor insats vi kan göra. Vi ligger nog i framkanten när det gäller specialpedagogiska insatser i förskolan. Sedan finns det andra problem som vi inte kommit lika långt med, som gruppstorlek till exempel. Det skulle behövas fler små grupper.

– Vi har också haft svårt att bereda alla barn plats i förskolan men det börjar bli bättre. Vår förvaltningschef har varit starkt drivande i platsfrågan. Det har lett till att flera nya förskolor har öppnat och att vi är i fas nu.

Personalen i förskolan har en god utbildningsgrad överlag.

– Men vi vill öka andelen förskollärare, säger Gösta Lundgren. Min ambition är att få förskollärare över hela linjen.