Förslag om slopade utvecklingsplaner i skolan väcker oro

Regeringen vill minska kraven på individuella utvecklingsplaner och annan dokumentation i skolan. Lärarna hyllar förändringen – men handikapporganisationer är oroade.

Redan i höst vill man ha en ändring av skollagen så att kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner tas bort för bland annat årskurs 6-9.

Samma information som getts i utvecklingsplanerna ska i fortsättningen lämnas muntligt vid utvecklingssamtal, enligt regeringens proposition.

Syftet med de individuella utvecklingsplanerna, som infördes 2006, har varit att stärka elevernas och föräldrarnas delaktighet i planeringen.

Motiveringen till att nu slopa planerna är att regeringen vill minska ned på arbetet med dokumentation och administration.

Förslaget är omstritt. Lärarorganisationer välkomnar att administrationen minskar.

Däremot är Hörselskadades Riksförbund kritiskt. Man anser att barn med funktionsnedsättning kommer att hamna i en avsevärt sämre position än andra barn om utvecklingsplaner tas bort utan någon slags kompensation.