”Förslag till ny ersättning gör fler unga beroende av socialbidrag”

Förslagen till nya regler för aktivitetsersättning riskerar att göra unga med funktionsnedsättningar beroende av socialbidrag.
Det hävdar tre stora förbund som är mycket kritiska. I ett yttrande till Socialdepartementet skriver de att förslagen kan leda till långt större passivitet och negativa inlåsningseffekter än dagens system.

Det är Riksförbundet för Barn, Unga och Vuxna med Utvecklingsstörning (FUB), Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Riksföreningen Autism (RFA) som tillsammans har gett sina synpunkter.
De kritiserade förslagen om nya regler finns i utredningen ”Brist på brådska, en översyn av aktivitetsersättningen”.

Foto på tre ordföranden.

Dagens aktivitetsersättning har stor betydelse för många av de 40 000 personer som är medlemmar i de tre förbunden.
Trots det har förbunden inte formellt bjudits in att svara på remissen. Däremot har andra organisationer, för bland annat lantbrukare och pensionärer, bjudits in som remissinstanser.

Förbunden har även begärt extra tid för att svara på remissen, men bara fått en vecka extra.
Helt otillräckligt för att våra medlemmar ska ha tid att läsa och förstå även den lättlästa versionen av utredningen, skriver förbunden i sitt remissyttrande.

Förslagen till nya regler får svidande kritik av förbunden. Några av de punkter som tas upp i förbundens remissyttrande:

* Målsättningen att motverka ”inlåsningen” i dagens aktivitetsersättningen är bra, men ett mycket större problem är egentligen att personer med funktionsnedsättningar inte får tillräckligt stöd från Arbetsförmedlingen eller i form av hjälpmedel för att komma ut på arbetsmarknaden.

* Det är oacceptabelt att ”vilanderegler” och partiella ersättningar inte ska kunna kombineras med den föreslagna sjukersättningen till unga förrän personen har fyllt 30 år. ”Det är helt i strid med målet att på alla sätt hjälpa unga att få ett arbete”, skriver förbunden.

* Risken är stor att unga med funktionsnedsättningar som inte snabbt kommer vidare hos Arbetsförmedlingen halkar ur den ekonomiska försörjningen. De blir då hänvisade till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen under en känslig fas i livet. ”Det riskerar att leda till långt större passivitet och negativa inlåsningseffekter än dagens system”, skriver förbunden.

* Utredningen har inget helhetsperspektiv och gör ingen analys av andra utredningar som pågår eller har avslutats, till exempel den stora LSS-utredningen. ”Förslagen kan inte genomföras innan den totala ekonomiska situationen för unga med funktionsnedsättnignar utretts”, slår förbunden fast.

* Förslagen saknar en realistiskt finansiering, hävdar förbunden som tolkar utredningen som att inga nya resurser kommer att tillföras. ”För att Arbetsförmedlingen ska ha en rimlig chans att leva upp till de ökade kraven och ansvaret krävs att avsevärt tillskott av resurser”, skriver förbunden.

* Brister i grundskolan ger också mycket allvarliga negativa konsekvenser, påpekar förbunden.

Här finns hela remissyttrandet att ladda ned http://www.fub.se/