Förslaget till ändrad lag får skarp kritik

UPPDATERAD. Den 31 mars 2018 vill regeringen att de utlovade ändringarna av assistansreglerna ska träda i kraft, enligt det lagförslag som lagts fram i dagarna.

Lagändringen innebär att bedömningarna av rätten till personlig assistans återgår till läget före den senaste assistansdomen från Högsta förvaltningsdomstolen.

Det innebär att assistans för väntetid och beredskap införs i lagtexten.

Lagförslaget innebär också att bestämmelsen om tvåårsomprövning av rätten till assistansersättning tas bort. Regeringen räknar dock med att tvåårsomprövningar åter införs – men först sedan den pågående LSS-utredningen blivit klar och behandlats.

Skarp kritik

Regeringens förslag fick nästan omgående skarp kritik från Emma Henriksson (KD) som på Twitter skrev att hon ”inte hade trott att det kunde bli värre” – men värre blev det när hon läste regeringsförslaget där det på sidan 20 anges att ”en omprövning kan dock inte leda till att den försäkrade beviljas fler timmar med assistansersättning”.

Vidare står det i lagförslaget att detta ”innebär att det endast är ändrade förhållanden som negativt påverkar den försäkrades rätt till assistansersättning som bör ligga till grund för omprövning”.

Emma Henriksson kommenterade detta med att ”det skulle i så fall gälla tills ny lag är klar, en lag som regeringen inte ens börjat jobba med”.

Läs mer

Vissa förslag om personlig assistans (regeringens promemoria 29 nov 2017)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.