Första läkemedlet för små barn med inflammation i matstrupen

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Det första läkemedlet för små barn med inflammation i matstrupen orsakad av magsyra har tagits fram. Läkemedelsförmånsnämnden har nu godkänt att Nexium för barn ska ingå i högkostnadsskyddet.

– Det har hittills inte funnits något godkänt läkemedel för barn under två år och vi bedömer att det är angeläget med ett behandlingsalternativ för dem säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på Läkemedelsförmånsnämnden.

– Det här är det enda läkemedlet som hittills är godkänt för de minsta barnen och det presenteras i en form som är avsedd för dem. Obehandlad GERD, gastroesofageal refluxsjukdom, hos små barn kan ge svåra skador och det är motiven till att vi godkänner Nexium för subvention för dem, säger Ann-Christin Tauberman.

Gastroesofageal reflux hos små barn yttrar sig ofta som återkommande kräkningar, sura uppstötningar och sväljningssvårigheter. Det kan leda till dålig viktuppgång och sömnstörningar.
Bland små barn är problemet vanligast hos de som är för tidigt födda, hos barn som opererats i matstrupen på grund av medfödda missbildningar, neurologiskt handikappade barn och hos barn med lungsjukdom.

Den nya Nexiummedicinen för små barn utgörs av en lösning som man sväljer. För barn mellan 12 och 17 år har det funnits tabletter under ett par års tid.

Läkemedelsförmånsnämnden finns på www.lfn.se

Artikeln publicerades 2008-04-07

Publicerat av
Valter Bengtsson