Fortsatt långa väntetider trots nya löften från Försäkringskassan | HejaOlika

Fortsatt långa väntetider trots nya löften från Försäkringskassan

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

Väntetiderna blir fortsatt långa för beslut om assistansersättning och vårdbidrag. Trots att Försäkringskassan lovat 30 dagars handläggning för många andra bidrag får personer med funktionsnedsättningar fortsätta vänta mellan tre och fyra månader.

Väntetiderna blir fortsatt långa för beslut om assistansersättning och vårdbidrag. Trots att Försäkringskassan lovat 30 dagars handläggning för många andra bidrag får personer med funktionsnedsättningar fortsätta vänta mellan tre och fyra månader.

Beslut om assistansersättning inom fyra månader. Det är vad Försäkringskassan väntas utlova när man i veckan presenterar ett nytt serviceåtagande, enligt tidningen Riksdag & Departement. Samma väntetid utlovas när det gäller beslut om aktivitetsersättning och sjukersättning.

Det är fyra gånger längre väntetid än för exempelvis beslut om närståendepenning eller havandeskapspenning, som Försäkringskassan lovar handlägga inom en månad.

Samtidigt skulle löftet kunna innebära en viss förbättring jämfört med dagens väntetider. Enligt Försäkringskassans egen statistik för 2008 är det bara cirka 60 procent av assistansbesluten som blir klara inom fyra månader.

När det gäller beslut om vårdbidrag, handikappersättning och bilstöd väntas Försäkringskassan lova att beslut fattas inom tre månader.

Riksdag & Departement rapporterar att Försäkringskassan fått hård kritik av bland annat JO Cecilia Nordenfelt för att det långsamma tempot i handläggningen.

Läs mer på Riksdag & Departements hemsida http://www.rod.se/politikomraden/socialforsakringar/Nya-loften-fran-Forsakringskassan-om-vantetider/

Publicerad:
2009-11-30

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
ekonomi


ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

STÄNG
Skip to content