Fortsatt ökning av ADHD-läkemedel

Användningen av ADHD-läkemedel fortsätter att öka, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.
Vanligast är det på Gotland där 7,5 procent av pojkerna 10-17 år får centralstimulerande läkemedel.

– Det sker en tillströmning av nya användare, så vi är fortfarande inte i ett skede där vi kan förvänta oss en stabilisering av förskrivningen, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Totalt sett behandlas drygt fyra procent av alla pojkar med det centralstimulerande läkemedlet metylfenidat, det vanligaste läkemedlet vid ADHD.
Enligt Socialstyrelsen beräknas fem procent av alla pojkar i skolåldern ha ADHD.

De regionala skillnaderna är stora när det gäller användning av läkemedel.
Gotland, Gävleborg och Västerbotten ligger högst. På Gotland får 7,5 procent av pojkarna i åldrarna 10 till 17 år metylfenidat medan motsvarande siffra för Kronoberg är 2,7 procent.
Kronoberg, Jönköping och Blekinge har lägst andel befintliga användare, både för pojkar och flickor.

– De regionala skillnaderna i andelen användare är påfallande. Detta väcker frågor och Socialstyrelsen kommer att följa upp och studera dessa skillnader närmare, säger Peter Salmi.

Tabell

Tabellen visar andelen befintliga användare (%) av metylfenidat i län med högst respektive lägst användare, pojkar och flickor 10–17 år, 2006–2013. Källa: Socialstyrelsen.