Nyheter

Fortsatt ökning av ADHD-läkemedel


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
7,5 procent av skolpojkarna på Gotland får centralstimulerande läkemedel

 

Användningen av ADHD-läkemedel fortsätter att öka, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.
Vanligast är det på Gotland där 7,5 procent av pojkerna 10-17 år får centralstimulerande läkemedel.

Användningen av ADHD-läkemedel fortsätter att öka, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.
Vanligast är det på Gotland där 7,5 procent av pojkerna 10-17 år får centralstimulerande läkemedel.

– Det sker en tillströmning av nya användare, så vi är fortfarande inte i ett skede där vi kan förvänta oss en stabilisering av förskrivningen, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Totalt sett behandlas drygt fyra procent av alla pojkar med det centralstimulerande läkemedlet metylfenidat, det vanligaste läkemedlet vid ADHD.
Enligt Socialstyrelsen beräknas fem procent av alla pojkar i skolåldern ha ADHD.

De regionala skillnaderna är stora när det gäller användning av läkemedel.
Gotland, Gävleborg och Västerbotten ligger högst. På Gotland får 7,5 procent av pojkarna i åldrarna 10 till 17 år metylfenidat medan motsvarande siffra för Kronoberg är 2,7 procent.
Kronoberg, Jönköping och Blekinge har lägst andel befintliga användare, både för pojkar och flickor.

– De regionala skillnaderna i andelen användare är påfallande. Detta väcker frågor och Socialstyrelsen kommer att följa upp och studera dessa skillnader närmare, säger Peter Salmi.

Tabell

Tabellen visar andelen befintliga användare (%) av metylfenidat i län med högst respektive lägst användare, pojkar och flickor 10–17 år, 2006–2013. Källa: Socialstyrelsen.

    

 

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
ANNONSER
 • Annons för Primass
 • Annons för JAG
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tidvis
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Fremia
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Etac R82 Caribou tippbräda