Fortsatta besparingar väntar funktionshinderrörelsen

Trots löftet om höjda bidrag får funktionshinderrörelsen räkna med fortsatt försämrad ekonomi. Efter flera år utan höjningar, föreslås i budgetpropositionen en ökning på 3,3 procent men inga ytterligare ökningar de kommande åren.

– Det är med stor besvikelse vi tar emot beskedet om den symboliska höjningen, säger Stig Nyman, ordförande för Handikappförbunden.

Han hoppas ”att regeringen återkommer med förslag som tydligare lever upp till de höga ambitioner man uttryckt i regeringsförklaringen”.

Stig Nyman kritiserar att regeringen inte säger något om att utforma samhället utifrån människors olikheter, när man nu satsar på infrastruktur och bostadsbyggande.

– Om man bygger utifrån människors olikheter, så blir det långsiktigt hållbart, säger Stig Nyman.