Framåtblick: Nya skärmar och fler dimensioner

Vad är på gång? Logoped Håkan Larsson på Furuboda folkhögskola funderar över vad den kommande tekniska utvecklingen för personer med kommunikationssvårigheter kan tänkas erbjuda.

– Framför allt händer det saker på programvarusidan, säger han. Spänn­vidden när det gäller storleken på datorerna är redan stor, alltifrån stationära datorer till små bärbara format.

Det här är Håkans vision:
Ett problem är att det är svårt att se på skärmarna i dagsljus. Det finns en del lösningar och där sker en ständig utveckling. Det blir allt fler mobila system och mobilens användningsområden ökar. Alla, oavsett om man har funktionshinder eller inte, behöver bättre skärmar.
Gränsen mellan datorer och mobiler suddas ut, vilket Sony Ericssons kommande mobiltelefon Xperia X1 är exempel på.
De menysystem vi har idag är föråldrade, det bör komma nya sätt att ta sig fram till symbolerna. Och nya typer av skärmar.

I de program som idag används av personer med funktionshinder jobbar man i första hand tvådimensionellt, på bredden och höjden. Idag finns joystickar som klarar upp till sex dimensioner. Det borde vara möjligt att skapa dator­applikationer med fler dimensioner än två för att snabbare komma fram till symbolerna.
Personer med utvecklingsstörning kan behöva konkreta bläddersystem. Att leta i menyer blir för abstrakt.  Här skulle digitala kommunikationsböcker kunna utvecklas. Böckerna kan också bli mer auditiva genom att man får ut det man pekar på som tal. Med en sådan teknik blir boken ett värdefullt samtalshjälpmedel i bärbart format. Tekniken finns redan till viss del i talande fotoböcker från Rehabmodul.

Utvecklingen på skärmsidan är också igång. Det finns tunna skärmar som man vecklar ut framför sig på bordet. En sådan skärm är lätt att ha på rullstolsbordet, till exempel. Alla hjälpmedel som inte binder brukaren vid en plats är bra.
Utvecklingen går emot att samtalshjälpmedlen fyller flera funktioner. Man kan planera, använda kalender och få påminnelser om sådant man bör komma ihåg. Man kan styra sin omvärld på olika sätt. Man kan sms:a, mejla och ringa.
Än så länge har det handlat om att via samtalshjälpmedlet kunna uttrycka vad man vill säga. Men man kan säkert även underlätta möjligheten att förstå muntlig information för en person som har svårt med detta, som i skrivande och berättande i seriesamtal. I ett seriesamtal ritar och skriver man ett samtal i serieform. Därmed får samtalet en tydlig struktur, tempot blir lugnt och innehållet visas visuellt.

Med hjälp av text eller bild i samtalshjälpmedlet kan man förstärka ett samtalsämne vilket är till stor hjälp för den som har svårt att hålla tråden i ett längre samtal. I samtalsapparaterna finns redan bilder som förtydligar samtalet.
För den som vill kommunicera utåt gäller det att kunna ta in och använda bilder på det man pratar om, som ett dia­loghjälpmedel. ”Vi ska gå på bio i helgen”, ja då kan det behövas en bild från internet på bion och en bild som visar vilken film man ska se.
I den nya virtuella världen behöver man inte vara så rörlig. Man behöver heller inte vara bokstavsanvändare. Det går bra att kommunicera ändå, med hjälp av symboler eller andra uttryckssätt.

I den virtuella världen finns mötesplatser som Facebook där man kommunicerar på många sätt. Genom att spela spel eller genom musik möts människor i den världen.
Datorprogrammen blir smartare och kan gissa sig fram till vad man vill. För den som har svårt med motoriken och inte kan peka klart och tydligt på en symbol kan datorn känna av riktningen och anta vad personen vill peka på.
Ur ett helhetsperspektiv erbjuder den tekniska utvecklingen stora möjligheter för personer med grava funktionshinder och kommunikationssvårigheter.
– Det finns många drömmar att realisera, säger Håkan Larsson. På Furuboda har vi förmånen av att vistas i en miljö där många problemställningar dyker upp i vardagen. Det är fantastiskt att kunna testa nya lösningar som fungerar och bidrar till den personliga utvecklingen.

 src=