Framtiden för LSS avgörs först efter valet 2018

Det kan dröja åtskilliga år innan LSS-lagstiftningen ses över, eftersom den nya planerade utredningen troligen inte startar förrän nästa år.
– Vi vill helst ha färdiga förslag före valet i september 2018, säger Guy Lööv, sakkunnig på socialdepartementet, i en intervju för webbsajten Assistanskoll.

Det formella beslutet om utredningen är ännu inte tagit, men enligt Guy Lööv är siktet inställt på att göra ”en helhetsutredning” av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Han beklagar att många tidigare utredningar bara inneburit att förändringar skjutits på framtiden:
– Det har varit många utredningar med dåligt förankrade förslag.

Osäkerheten kring den planerade utredningen är stor – liksom förutsättningarna för att i riksdagen få igenom nya beslut om LSS.

Guy Lööv hoppas att S-MP-regeringen ska kunna genomföra förändringar av LSS med hjälp av FP efter valet 2018.

– Om vår majoritet håller efter nästa val och blir ännu större räcker det med FP. Om vi däremot förlorar makten är det tveksamt om det räcker, säger han till Assistanskoll.

I intervjun säger Guy Lööv vidare att kvalitet ska vara avgörande för hur assistansersättningen utformas.

– Dagens schablon gör att en utförare utan kvalitetsambitioner kan göra en stor vinst medan de som satsar på kvalitet knappt får det att gå runt, säger han till Assistanskoll.

Hela intervjun finns på Assistanskolls webb

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *