Framtidens skolstöd: mindre undervisningsgrupper och stärkt särskola

Regeringen vill göra det lättare för elever att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupper. Dessutom vill man stärka särskolan.

De nya ambitionerna framgår av ett nytt tilläggsdirektiv från regeringen till ”Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven”.

– Ingen elev ska lämnas efter eller hållas tillbaka. Alla elever ska ges möjlighet att nå målen och få de stödinsatser som de behöver. En del mår bättre och lär sig mer om de får vistas i ett mindre sammanhang. Regeringen vill därför att det ska bli lättare för elever att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupper, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Direktivet är ett svar på Skolinspektionens rapporter om brister i skolornas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Elevers stödbehov utreds alltför sällan, och många får inte det stöd de behöver. Nu vill regeringen utreda om särskilda undervisningsgrupper ibland är bästa lösningen.

För särskolan vill regeringen ha fram nya förslag på hur bedömning och uppföljning av elevernas utveckling kan förbättras.

– Särskolan har utvecklats enormt genom åren men det finns fortfarande mycket kvar att göra. I det starka samhälle vi vill bygga ska varje elev ges förutsättningar att utvecklas så långt det bara är möjligt. Då behöver vi se till att stödet till lärare i särskolan stärks, säger Anna Ekström.

Staten fick nyligen hård kritik från Riksrevisionen för att särskolan ofta missgynnas i olika satsningar.

– Särskolan har utvecklats enormt genom åren men det finns fortfarande mycket kvar att göra. I det starka samhälle vi vill bygga ska varje elev ges förutsättningar att utvecklas så långt det bara är möjligt. Då behöver vi se till att stödet till lärare i särskolan stärks, säger Anna Ekström.

Utredningen ska vara klar 28 februari 2020.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *