Framtidens skolstöd: mindre undervisningsgrupper och stärkt särskola | HejaOlika

Framtidens skolstöd: mindre undervisningsgrupper och stärkt särskola

Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl

Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl.

Utbildningsminister Anna Ekström presenterar nya ambitioner i tilläggsdirektiv till utredning

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för USKA

Regeringen vill göra det lättare för elever att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupper. Dessutom vill man stärka särskolan.

De nya ambitionerna framgår av ett nytt tilläggsdirektiv från regeringen till ”Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven”.

– Ingen elev ska lämnas efter eller hållas tillbaka. Alla elever ska ges möjlighet att nå målen och få de stödinsatser som de behöver. En del mår bättre och lär sig mer om de får vistas i ett mindre sammanhang. Regeringen vill därför att det ska bli lättare för elever att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupper, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Direktivet är ett svar på Skolinspektionens rapporter om brister i skolornas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Elevers stödbehov utreds alltför sällan, och många får inte det stöd de behöver. Nu vill regeringen utreda om särskilda undervisningsgrupper ibland är bästa lösningen.

För särskolan vill regeringen ha fram nya förslag på hur bedömning och uppföljning av elevernas utveckling kan förbättras.

– Särskolan har utvecklats enormt genom åren men det finns fortfarande mycket kvar att göra. I det starka samhälle vi vill bygga ska varje elev ges förutsättningar att utvecklas så långt det bara är möjligt. Då behöver vi se till att stödet till lärare i särskolan stärks, säger Anna Ekström.

Staten fick nyligen hård kritik från Riksrevisionen för att särskolan ofta missgynnas i olika satsningar.

– Särskolan har utvecklats enormt genom åren men det finns fortfarande mycket kvar att göra. I det starka samhälle vi vill bygga ska varje elev ges förutsättningar att utvecklas så långt det bara är möjligt. Då behöver vi se till att stödet till lärare i särskolan stärks, säger Anna Ekström.

Utredningen ska vara klar 28 februari 2020.

 

Publicerad:
2019-06-28

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
Anna Ekström, skola, särskilt stöd, särskola


ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för USKA

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content