Från skola till arbete

För första gången på många år storsatsar Hjälpmedelsinstitutet på barn och unga. Vid årsskiftet antog institutet ett nytt prioriterat område, ”Skola till arbete”. Målet är att förhindra att barn och unga hamnar mellan stolarna i den stora hjälpmedelsapparaten.

Tidigare har ­institutets prio­riterade områden varit äldre, kog­nitiva funktionsnedsättningar och boende. Nu släpper man boende som huvudprioritering och tar ett stort grepp om ungas situation.

– Än så länge är det ett stort område som vi håller på att konkretisera. Vi har massa idéer och håller på att sätta ihop passande projekt att söka pengar för, säger Anita Boman, projektledare på Hjälpmedelsinstitutet.

Stora brister

Sedan länge vet man att det finns stora brister i hanteringen av hjälpmedel och stöd för barn och unga i skolan. Ett problem är att kommuner och landsting skjuter över kostnadsansvaret på varandra.

Det är ofta krångligt att dra linjen kring vilka hjälpmedel som är skolhjälpmedel och vilka som är personliga hjälpmedel. Detta gör att många unga får vänta länge eller inte alls får de hjälpmedel de behöver och har rätt till.

Ett annat alarmerande problem är att man i stort har misslyckats med att hjälpa unga med övergången mellan skola och arbete. I skolan har man vissa hjälpmedel och får ett visst stöd, men när skolan slutar hamnar många unga i ett svart hål.

– Idag finns stora möjligheter för unga när de slutar gymnasiet. De reser och de tar ströjobb för att tjäna lite pengar. Men unga som har funktionsnedsättningar har inte alltid de förutsättningarna. De behöver hjälp att hitta en stabil vardag och hjälpmedel för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden, säger Anita Boman.

Och det är just den problematiken som Hjälpmedelsinstitutet vill ta tag i. De närmaste tre åren kommer man arbeta aktivt med projekt som ska främja hjälpmedel i skolan och övergången till arbetsliv.

–  Vi kommer titta på arbetsmiljön i skolan och ta fram både fysiska och virtuella klassrumsmiljöer. Dessa ska vara ett stöd för skolpersonal och visa hur man enkelt kan anpassa miljön för att passa fler elever. Vi kommer även ta fram exempel på hur man kan hjälpa elever med specifika behov, säger Anita Boman.

Planeringsstadiet

För tillfället är man bara på planeringsstadiet och hela området låter stort och ambitiöst. Att förändra attityden på alla svenska skolor och få fler aktörer att samarbeta är inte ett lätt jobb.

– I den här branschen måste vi alltid arbeta med att motivera aktörerna, säker Carl Leczinsky, direktör för institutet.

Men projektet är igång och man samtalar redan nu med intresserade landsting och kommuner. I Östergötland planerar man för projektet med Linköping och Kinda.

– I Kinda har man kommit långt och man har redan ett samordningsförbund som arbetar med dessa frågor, för att få en bättre övergång för ungdomar mellan skola och arbete.

Även Västra Götalandsregionen, som ofta ligger i täten inom handikappolitiska förändringar, är intresserad och kommer att medverka i projektet. Där samtalar man med Kungälv och Mölndal.

Målet är att dessa fyra kommuner ska bli föredömen för hur man kan arbeta för att fånga upp ungdomarna på rätt sätt.

– Ett bra sätt att hjälpa ungdomar med övergången till arbete kan vara att arbeta med mentorer, säger Anita Boman.