Från strid till samarbete – Åsa och Eva leder Uppsalas funkispolitik

Nyss levde de i olika världar: Eva Christiernin, politiker sedan 19 års ålder och aktiv i omsorgsfrågor. Åsa Strahlemo, rullstolsburen och i behov av LSS-insatser.

Åsa kände sig ofta arg och frustrerad, för att alla förändringar tog sådan tid! Så en dag bestämde hon sig för att själv ge sig in i politiken, för att bättre förstå hur det funkar och varför det är så svårt att påverka.

– Jag ville inte fortsätta att sitta och klaga, säger Åsa.

Nu är Åsa och Eva vice ordförande respektive ordförande i Uppsala kommuns omsorgsnämnd, som sedan senaste valet styrs av en S-MP-V-majoritet.

Föräldrakraft träffar det nya ”radarparet” hemma hos Åsa, runt köksbordet i lägenheten i centrala stan. Men det är inte här vid köksbordet som besluten fattas.
– Nu utformar vi besluten tillsammans med de som berörs, säger Åsa.

De beskriver inriktningen för omsorgsnämnden politik som ”egenmakt”. De vill bygga en infrastruktur för delaktighet, bland annat genom ett nybildat LSS-råd.

Men egenmakt handlar även om ett rikare fritidsliv och rätt till familjeliv. Nyligen infördes en rätt inom LSS att välja boende utifrån bostadsområde.

En ”kärleksutredning” vill göra det enklare för den som bor i gruppbostad att flytta ihop med den man vill. Det handlar också om att gynna goda relationer i bostad med särskilt stöd. Och att personal får bättre kunskap om hur man bemöter frågor om sex och samlevnad.

Eva Christiernin (S), ordförande omsorgsnämnden, och Åsa Strahlemo (MP), vice ordförande.
Eva Christiernin (S), ordförande omsorgsnämnden, och Åsa Strahlemo (MP), vice ordförande.

Att en rullstolsburen person med eget LSS-beslut sitter i den politiska ledningen är ett tecken i tiden för Uppsala, som nominerats till Bästa LSS-kommun just för satsningar på inflytande och samverkan.

– Det har blivit bättre men det finns fortfarande saker att utveckla när det gäller samarbetet med funktionshinderrörelsen och delaktighet, säger Åsa, efter två år som vice ordförande i omsorgsnämnden.

Uppsala har kompletterat de vanliga handikapprådet med ett nytt LSS-råd med fullt fokus på just lagen om stöd och service.
Dessutom finns brukarråd inom alla LSS-verksamheter, för att varje enskild person ska kunna påverka.

Åsa och Eva visar stolt upp Uppsalas nya funktionshinderpolitiska program som spikades i december 2016.

– Allt är utformat tillsammans med funktionshinderrörelsen, och påverkar allt i kommunen och kommunens bolag. Alla måste nu ha en plan för ökad tillgänglighet. Tillgänglighetsanalyser måste göras inför varje beslut.

De radar upp det ena exemplet efter det andra; lekplatser ska anpassas, snöröjare utbildas i tillgänglighet, boende garanteras en veckas semester på annan ort, och så vidare.

– I dagsläget finns ingen garanti för alla i gruppboende att ha en veckas semester. Vissa gruppbostäder styrs fortfarande via gamla avtal, men i takt med att de löper ut så införs semesterveckan, säger Eva.

Åsa Strahlemo.
Åsa Strahlemo. Foto: Linnea Bengtsson.

Programmet väntas få stor betydelse. Till exempel när det gäller den långa kön till LSS-bostäder. Kommunen har flera gånger fått böter för att väntetider har varit för långa, både för boende och kontaktpersoner.

– För säkerhets skulle ska funktionshinderprogrammet utvärderas av brukarrörelsen, betonar Åsa.

Två långa år tog det att arbeta fram programmet, med förhoppningen att det nu ska bli rätt från början.

En av de första förändringarna efter maktskiftet var symbolisk:
– Folk vill inte kallas ”kund” av kommunen, berättar Eva. Det var många som tog illa vid sig av att kallas kund så nu är det borta.

Aktuellt just nu är rekryteringen av Uppsalas första brukarombud, och det är HSO i Uppsala som  bestämt vad jobbet ska gå ut på och vilken kompetens som krävs.

Det är ett av många exempel på att funkisrörelsen engageras allt mer.

– Vi tror inte att vi kan och vet allt, utan vi måste samarbeta både med föreningar och enskilda i brukarråd, säger Eva som hoppas på att frustrationen hos personer med LSS-beslut ska bli lite mindre och ersättas av mer samarbete och tillit.

Eva är sedan tidigare mandatperioder van vid att få massor av synpunkter, särskilt klagomål, när hon träffar folk på stan.
– Men nu är de jag möter inte bara arga utan jag får även höra att ”jag var förbannad och jag fick rätt”, säger Eva.

Delaktighetsmodellen – ett sätt att öka enskildas inflytande – används redan inom daglig verksamhet i Uppsala. Nu fortsätter man med att införa modellen även på gruppboenden. En modell som Uppsala inspirerats av Gävle att använda.

– Det märks att det gör det möjligt att påverka, säger Åsa. Det löser även upp många missförstånd.

Hur ser man då på sparkraven som väl finns i alla kommuner?
– Uppsala har ett tufft ekonomiskt läge och därför är de ekonomiska begränsningarna viktiga, men mycket handlar om att ha bra struktur. Vi försöker skära utan att det drabbar enskilda. Till exempel genom att minibussar på boenden kan anpassa sina turer för att de ska passa daglig verksamhet bättre. Det handlar om att titta på små pengar, många gånger, säger Eva.

Eva Christiernin.
Eva Christiernin. Foto: Linnea Bengtsson.

Men det har blivit svårare att få många LSS-insatser?
– Nej, avslagen har minskat för LSS-ansökningar, förutom för avlösare. Tidigare var det så att Uppsala försökte gå från insatser enligt LSS till SoL, socialtjänstlagen, till exempel hemtjänst istället för assistans. Men det var både dyrare och sämre, så nu satsar vi på LSS istället. Den nya policyn att öka LSS-insatserna i förhållande till SoL-insatser, säger Eva.

Varför tänker inte regeringen så?
– Jag tror att det kommer röra på sig, till exempel beslutade socialdemokraternas kongress att intentionerna i LSS ska gälla. Vi vet att det är dålig ekonomi att minska LSS-stöden och därmed försvåra för många att komma ut i samhället och vara delaktiga. Att stänga in folk är ingen lösning.

Uppsalas ekonomi får dock ta en smäll i kölvattnet av att personlig assistans avslås för allt fler som har behov av vård.

– Det har gett oss ökade kostnader på 20 miljoner kronor hittills, men kommunen måste vara den yttersta garanten, säger Eva.

Ny rätt att välja bostadsområde

Bostadsbrist till trots har Uppsala beslutat att personer med LSS-boende ska kunna välja stadsdel att bo i.

– Det är viktigt för valfriheten att jag ska kunna säga att jag vill bo i Årsta eller Eriksberg eller Björklinge eller var det nu kan vara, säger Eva Christiernin.

Beslutet om att införa denna nya valfrihet klubbades av omsorgsnämnden i mars 2017.

Tidigare har den enskilde inte fått vara med i arbetet med att hitta lämplig bostad. När bostad har erbjudits har den enskilde därför alltid varit oförberedd och därmed osäker.

”Kärleksutredningen”

Alla har väl rätt att älska och vara tillsammans med den man själv vill? Om man bor på gruppbostad är det inte självklart. Nu vill Uppsala ändra på detta.

En utredning har föreslagit att boende på gruppbostäder ska få möjligheter att flytta ihop med sin käresta.

Dessutom att personal på boende ska ha kunskap och kompetens att arbeta med och kunna bemöta på rätt sätt. Beslut ska fattas i höst.

Fler artiklar om Uppsala

Foto

Från strid till samarbete – de leder Uppsalas funktionshinderpolitik

Foto

”Nu lyssnar de styrande på oss i funkisrörelsen”

Foto

Therese visar vägen till jobb

Därför har Uppsalas omsorgsnämnd nominerats till ”Bästa LSS-kommun”:

”Medvind för LSS just nu”

Det är Pia Ek i Autism- och aspergerföreningen i Uppsala som nominerat Uppsala kommuns omsorgsnämnd. Här ett utdrag ur nomineringen:

”Politiker i omsorgsnämnden i Uppsala har arbetat med att förbättra inflytande och delaktighet för personer med LSS-beslut. Ett LSS-råd har bildats, där frågor tas upp som berör målgruppen även om de inte hör till omsorgsnämnden.
FUB Uppsala har fått medel för ett projekt GE MAKTEN VIDARE. Projektet löper över 3 år och ska mynna ut i en daglig verksamhet. I projektet ska vi ta fram sätt att få information från och nå ut med information till alla personer som har LSS-beslut i Uppsala, från barn till äldre. Kontoret, som ska bemannas med personer med egen erfarenhet, ska arbeta med att packetera informationen på ett sådant sätt att tex önskemål kan verkställas och problem redas ut genom att de riktas till de som ansvarar/berörs för/av frågan.
Under senare tid har omsorgsförvaltningen påbörjat ett arbete med delaktighetsmodellen och brukarråd, som förbättrar möjligheten för inflytande.
Mycket finns kvar att göra men FUB Uppsala känner en svag medvind i LSS-frågor just nu.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *