Friare val och bättre undervisning för elever med hörselskada

Skolutbildningen för elever som är döva eller hörselskadade ska bli bättre.
Eleverna ska även få större frihet att välja skola.
Det föreslår Ann-Marie Begler som överlämnat utredningen ”Med rätt att välja” till regeringen.

– Kvaliteten på utbildningen för döva och hörselskadade elever behöver höjas. Här har samtliga skolhuvudmän ett stort ansvar. Jag är övertygad om att mina förslag är ett steg i rätt riktning för att säkerställa en likvärdig utbildning av hög kvalitet för eleverna, säger Ann-Marie Begler.

Utredningen ”Med rätt att välja – flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp” (SOU 2011:30) föreslår att 140 miljoner satsas extra under åren 2012-14 på ökad kvalitet.

För att öka valfriheten föreslår Begler att elever som har behov av teckenspråk ska ha rätt att läsa det i grundskolan och grundsärskolan.
Därmed blir det möjligt för dem att bo kvar i hemmiljön, menar utredaren.

Elever som tillhör specialskolans målgrupp ska också kunna få utbildningen delvis i specialskolan och delvis i grundskolan eller grundsärskolan. Kommunerna ska betala mer för elever i specialskolan, som är statlig.

– Det är inte rimligt att vissa kommuner får lägre kostnader för en elev som väljer specialskolan än om eleven väljer att gå i kommunens skola. Det är ett dåligt incitament för kommunen att ge eleven en god utbildning på hemmaplan, säger Ann-Marie Begler.