Frida hotas fortfarande av tvångsflytt

Trots flera domslut och expertutlåtanden till Frida Thölix fördel har hon på nytt fått avslag från socialnämnden. Hon får inte bo kvar i den bostad där hon trivs. Härnösands kommun vill tvångsflytta henne till hemkommunen. Nu överklagar Fridas pappa och gode man David Thölix för elfte gången ett avslag från kommunen.

– Det här är maffiafasoner tycker jag. Frida har rätt till goda levnadsvillkor i en fullständig teckenspråkig miljö, hon behöver specialkompetens för att kunna leva ett fullgott liv, säger David Thölix.

Redan förra året berättade Föräldrakraft om att Härnösands kommun vill tvångsflytta Frida till ett LSS-boende i Härnösand. 22-åriga Frida är döv, har en lätt utvecklingsstörning och Tourettes syndrom. På Mo gård bor hon tillsammans med jämnåriga som också är döva och hon är omgiven av personal som kan ge henne rätt stöd i vardagen.

– Det skulle vara en fullständig katastrof om hon inte får bo kvar. På grund av att hon har Tourettes syndrom och samtidigt är döv måste personalen vara lyhörd och kunnig. Att kommunen inte lyssnar på oss och heller inte experter som Ann Gardner och Barbro Lewin, det är inte mänskligt, så här ska man inte få behandla familjer, säger David Thölix.

Det senaste beslutet i socialnämnden överklagades och i höstas slog Förvaltningsrätten fast att kommunen måste utreda Fridas situation bättre, man krävde ett nytt beslut från socialnämnden.

Åter igen har en utredning gjorts, men resultatet är detsamma – Frida ska flyttas till ett LSS-boende i Härnösand, kommunen betalar inte för hennes boende på Mo gård.

– Vi har lämnat in expertutlåtanden där bland annat forskaren Barbro Lewin från Uppsala universitet underkänt den gamla utredningen, och Frida själv har skrivit ett brev som hon läste upp för nämnden. Men det finns inte ens med i utredningen, det känns som att de ser henne som en sak som man ska flytta på, säger David Thölix.

Under tiden har David själv blivit anmäld av kommunen till överförmyndarenheten, för att utredas om han är passande som god man till sin dotter.

– Men där har jag fått rätt. Min uppgift är att föra fram Fridas önskan, inte gå kommunens ärenden. Men det passar inte Härnösands kommun. Det känns förnedrande, säger David Thölix.

Nu ska han för elfte gången överklaga socialnämndens beslut.

– Jag fattar inte att vi orkar, men vi måste ju för Fridas skull. På ett LSS-boende i Härnösand skulle hon bli helt socialt isolerad.  Hon är hemskt orolig eftersom hon inte vet om hon får stanna, men vi försöker hålla skenet uppe, säger David Thölix.

Till Sveriges radio svarar socialnämndens ordförande Susanne Forsberg (S) att hon inte vill ställa upp på en intervju och via mail skriver hon till redaktionen:

”Som jag sagt tidigare så varken vill eller får jag uttala mig i enskilda ärenden. Ingen som söker bistånd/stöd av något slag hos socialförvaltningen ska behöva vara orolig för att deras ärende ska bli samtalsämne i media”.

Läs mer

”Delseger i kampen för Fridas rätt till en teckenspråkig miljö” – Föräldrakraft/HejaOlika
”Tvångsflytten av döva Frida står fast” – Sveriges radio