Nyheter

Fridolin vill göra det lättare att få tilläggsbelopp i skolan

Beslut om lagrådsremiss idag
fridolin 4607 700

 

Regeringen vill göra det lättare att få tilläggsbelopp för särskilt stöd i skolan.
Det är innebörden av en lagrådsremiss som regeringen idag beslutade om.

Regeringen föreslår att skollagen förtydligas så att tilläggsbelopp bestäms individuellt för elever med stora inlärningssvårigheter.

Lagstiftningen om tilläggsbelopp för särskilt stöd har varit otydlig och det har medfört att tillämpningen blivit mer restriktiv än vad som varit meningen, heter det i ett pressmeddelande från utbildningsminister Gustav Fridolin.

Lagrådsremissen föreslår att det blir en tydligare gräns mellan vad som ingår i grundbelopp respektive tilläggsbelopp för elever.

– En viktig förändring för några av de mest utsatta eleverna och för skolor som arbetar särskilt med dem, säger Gustav Fridolin.

Han ser dagens förslag som ett första steg mot en bättre skolsituation för elever i behov av särskilt stöd.

En skolkostnadsutredning ser just nu över hela bidragssystemet för skolan. Vidare finns ett särskilt uppdrag att se över bidragen för friskolor för elever som behöver anpassad utbildning.

   

 

ANNONSER
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för JAG
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark
 • Etac Sulky R82 Cricket
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Annons för HD Motion