Fridolin vill göra det lättare att få tilläggsbelopp i skolan | HejaOlika

Fridolin vill göra det lättare att få tilläggsbelopp i skolan

Tydligare regler för tilläggsbelopp är en viktig förändring för några av de mest utsatta eleverna och för skolor som arbetar särskilt med dem, säger Gustav Fridolin. Foto: Linnea Bengtsson.

Beslut om lagrådsremiss idag

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Etac

Regeringen vill göra det lättare att få tilläggsbelopp för särskilt stöd i skolan.
Det är innebörden av en lagrådsremiss som regeringen idag beslutade om.

Regeringen vill göra det lättare att få tilläggsbelopp för särskilt stöd i skolan.
Det är innebörden av en lagrådsremiss som regeringen idag beslutade om.

Regeringen föreslår att skollagen förtydligas så att tilläggsbelopp bestäms individuellt för elever med stora inlärningssvårigheter.

Lagstiftningen om tilläggsbelopp för särskilt stöd har varit otydlig och det har medfört att tillämpningen blivit mer restriktiv än vad som varit meningen, heter det i ett pressmeddelande från utbildningsminister Gustav Fridolin.

Lagrådsremissen föreslår att det blir en tydligare gräns mellan vad som ingår i grundbelopp respektive tilläggsbelopp för elever.

– En viktig förändring för några av de mest utsatta eleverna och för skolor som arbetar särskilt med dem, säger Gustav Fridolin.

Han ser dagens förslag som ett första steg mot en bättre skolsituation för elever i behov av särskilt stöd.

En skolkostnadsutredning ser just nu över hela bidragssystemet för skolan. Vidare finns ett särskilt uppdrag att se över bidragen för friskolor för elever som behöver anpassad utbildning.

   

Publicerad:
2016-01-21

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Senaste nytt, tilläggsbelopp


ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

STÄNG
Skip to content