Friskola betalar 80 000 kronor till elev som vägrades plats

En skola får inte vägra att ta emot en elev på grund av att barnet har en funktionsnedsättning. Det gjorde en friskola i Göteborg – och skolan har nu gått med på att betala 80 000 kronor till den drabbade pojken.

Det är genom en förlikning med Diskrimineringsombudsmannen, DO, som skolan nu ersätter pojken.

Skolan har medgett att man diskriminerade när man sa att pojken inte kunde få plats på skolan på grund av att han har speciella behov.

I början av 2012 kontaktade mamman den aktuella skolan för att hon ville att hennes båda söner skulle börja på skolan. Via telefon fick hon klartecken om att de var välkomna. När skolan fick veta att en av pojkarna hade diagnosen Aspergers syndrom uppstod dock tveksamheter.

Skolans representant meddelade senare att pojken med diagnosen inte kunde erbjudas plats.

– En skola får inte välja bort ett barn enbart på grund av att barnet har en funktionsnedsättning och det är precis vad som har hänt här. Skolan ändrade sitt beslut baserat på en förutfattad mening om barn med Aspergers syndrom och det är diskriminering, säger Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO.