Nyheter

Friskolejätte kritiseras för dåligt stöd till elev


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Friskolejätten Kunskapsskolan får kritik av Skolverket för att man inte har levt upp till kraven på en elevs rätt till särskilt stöd.

Kunskapsskolan i Spånga får kritik av Skolverket för att man inte har levt upp till kraven på en elevs rätt till särskilt stöd.

De åtgärder som Kunskapsskolan vidtog var inte tillräckliga för att ge eleven bra stöd, anser Skolverket. Skolan får också kritik för att man inte undersökte eleven stödbehov ordentligt.

Även om skolan vidtog en del åtgärder tog det för lång tid, påpekar Skolverket i sitt beslut. Nu måste Kunskapsskolan redovisa vad man gör för att förebygga liknande brister i framtiden.

Den berörda eleven har dock slutat på Kunskapsskolan. Elevens mor anmälde skolan i februari 2007 då eleven gick i årskurs sex. Enligt modern fick sonen inte tillräckligt med stöd och utsattes dessutom för kränkningar. Bland annat påstås en lärare ha kallat eleven ”ett pucko” som ”inte var värd att lägga mer tid på”.

Modern skrev också i sin anmälan att Kunskapsskolan hade meddelat familjen att eleven ”inte passade skolans koncept”. En rad andra klagomål på kränkningar framfördes också.

Kunskapsskolan har förnekat att kränkningar ägt rum och enligt Skolverkets beslut står ord mot ord och det går inte att avgöra om kränkningar ägt rum.
Skolverket påpekar ändå att det är viktigt att skolan gör grundliga utredningar när uppgifter om kränkningar förekommer.

Kunskapsskolan är en av de största friskoleföretagen i Sverige med bland annat 20 grundskolor och nio gymnasieskolor. Kunskapsskolans huvudägare är Peje Emilsson och Investor. Kunskapsskolan har en webbsajt på www.kunskapsskolan.se

Läs mer om beslutet på Skolverkets webbsajt.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för JAG
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Primass
 • Annons för Made for Movement
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Unik Försäkring