FritidsFriends: Barn ska själva bestämma över sin fritid

Barn ska få bättre stöd att själva bestämma över sin fritid, och vilka aktiviteter de ska delta i.
Projektet ”FritidsFriends” hjälper både verksamheter och privatpersoner att förverkliga detta. 

”Din fria tid som du vill ha den”

Fritidsförbundet driver på olika sätt frågor för att barn och unga med funktionsnedsättning ska få rätt till en meningsfull fritid på lika villkor.

Förbundet har funnits sedan 2015. Fritidsförbundet har sedan starten sett hur barn och unga med funktionsnedsättning inte har en lika aktiv fritid som sina jämnåriga och att många beslut tas över deras huvuden. För att påverka detta och öka möjligheterna söktes arvsfondspengar och nu drivs projektet FritidsFriends – din fria tid som du vill ha den!

Anjelica Johansson är informatör och jobbar heltid med projektet. Hon och hennes kollegor vill öka kunskapen hos stödpersoner om stödjande beslutsfattning. De vill att alla som möter och ger stöd till barn och unga med LSS-beslut ska bli bättre på att ge stöd på ett sätt som hjälper barn att fatta sina egna beslut om vad de vill göra och upptäcka på sin fritid.

Vi har ställt några frågor till Anjelica om hur Fritidsfriends funkar, och hur man kan få hjälp av dem.

Vilka aktiviteter anordnar FritidsFriends?

– Våra aktiviteter sker runt om i Sverige. För barn och unga anordnar vi workshops, testa på-aktiviteter och dagläger.

– Jag åker ut till LSS-verksamheter och håller workshop med fokus på fritid och självbestämmande. Under workshopen funderar deltagarna enskilt och i grupp om fritid och självbestämmande. Workshopen varvas med lekar, övningar och test av olika fritidsaktiviteter.

– Vi har provat på aktiviteter på olika orter där vi samarbetat med lokala föreningar. Deltagarna har fått testa på bland annat simning, handboll, boccia, rullstolar, anpassade cyklar, cosplay, mattcurling, basket och mycket mer.

– På dagsläger har vi haft olika teman och deltagarna har bland annat fått åka skidor, mata alpackor, spela minigolf och odla.

FritidsFriends anordnar många prova på-aktiviteter.
FritidsFriends anordnar många prova på-aktiviteter.

Hur hjälper FritidsFriends stödpersoner runt barn och unga?

– Barn och ungas stödpersoner deltar också i våra workshops, testa på aktiviteter och dagläger. Vi anordnar också utbildningskonferenser för personal som jobbar med målgruppen.

– Nästa tillfälle är 31 augusti och har tema tydliggörande pedagogik och fysisk tillgänglighet. (Redaktionens kommentar: Artikelns författare Annelie Karlsson är huvudföreläsare vid denna konferens.)

– Vi kommer under hösten att starta ”Nätverket för självbestämmande” som är till för stödpersoner som brinner för barn och ungas rätt till självbestämmande och ett självständigt liv.

– På vår hemsida www.fritidsfriends.se har vi en webbutbildning till stödpersoner med tips, samlingar av förhållningssätt och övningar som är nyttiga att ta med till verksamheterna i arbetet med stödjande beslutsfattning.

Hur kan man få stöd av FritidsFriends om man vill starta upp en fritidsaktivitet?

– Under projektår 3 kommer verksamheter inom FritidsFriends att kunna söka “Aktivitetspeng” för att genomföra en rolig aktiviteten med verksamheten. Information kommer skickas till verksamheter inom FritidsFriends.

– Inom ordinarie verksamhet i Fritidsförbundet för Barn och Unga med Funktionsvariationer hjälper vi till att starta föreningar både i verksamheter och för privatpersoner.

– Vi kommer ut och berättar om föreningslivet och dess fördelar och hur man bildar en förening. Vi håller i bildandeprocessen och fortsätter att stötta föreningarna i drivandet av den egna föreningen.

– Vi tillhandahåller färdiga blanketter, mallar och tillvägagångssätt, bidrag efter ansökan om Fritidspeng för roliga aktiviteter samt stöd och stöttning. Antingen kan en förening startas om de unga har ett gemensamt intresse eller att en verksamhet startar en förening där alla deltagare blir medlemmar.

– Det som behövs är minst tre medlemmar, varav minst 60 procent ska vara 6–25 år, och en kontaktperson/ stödperson till föreningen.

– Fritidsförbundet arrangerar testa på-aktiviteter, ledarskapshelger och läger både med och utan övernattningar. Tidigare teman på aktiviteterna har bland annat varit vintersport, djur, friluftsliv och politik. Fritidsförbundet har även anordnat föreläsningar med Aron Anderson och Ångestpodden med flera.

– Alla som är medlem i någon av våra föreningar är välkomna att kostnadsfritt delta i samtliga av våra aktiviteter.

Vilka kan få stöd av FritidsFriends?

– Verksamheter, organisationer och privatpersoner som startar förening eller blir medlem hos oss och följer våra kriterier.

Vad händer på FritidsFriends aktivitetsträffar?

– Vid en aktivitet i Linköping samarbetade vi med Parasport Linköping, Heroes in Sweden, Fritidsbanken, Mag- och tarmföreningen i Östergötland, RP IF Funkishandboll och Linköping Judo.

– Deltagarna kunde testa bland annat handboll, rullstolar, anpassade cyklar, fotboll, hinderbana och judo. Både de unga och deras stödpersoner tycker det är bra att kunna testa olika aktiviteter för att upptäcka vad som finns och vad som skulle vara intressant att fortsätta med.

– Efter aktiviteten har några ungdomar fortsatt med aktiviteter inom Parasport Linköping, vilket är jättekul och när vi gör liknande aktiviteter samarbetar vi med föreningar för att de som deltar ska kunna fortsätt med den aktivitet de tyckte var rolig när de fick prova på, säger Anjelica Johansson.

MER LÄSNING OM BARNS FRITID OCH SJÄLVBESTÄMMANDE: