Fritt val av hjälpmedel utökas i sommar?

Regeringen lägger nu fram det omstridda men länge väntade förslaget om ökad valfrihet inom hjälpmedel.
Propositionen ”Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel” presenteras idag.

Regeringen föreslår lagändringar för att förtydliga att landsting och kommuner ska erbjuda enskilda användare möjlighet att välja hjälpmedel.

Den enskilde användaren ska ha rätt att välja hjälpmedel om det ”framstår som befogat” med hänsyn till behov och kostnader, heter det i propositionen.

Hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen ska också ändras så att patienten får rätt till individuellt anpassad information om de hjälpmedel som finns.

Personal ska ”medverka till att en patient ges möjlighet att välja det som han eller hon föredrar”, skriver regeringen vidare.

Regeringen betonar att patienter även ska kunna välja hjälpmedel som inte finns i kommunernas och landstingens ordinarie sortiment. Kommuner och landsting kan erbjuda fritt val av hjälpmedel genom så kallat eget ägande.

Förslagen ska behandlas i riksdagen under våren så att de nya reglerna kan börja gälla den 1 juli 2014.

Funktionshindersrörelsen är kritisk till regeringens planer.

– Detta löser ingenting. Hela hjälpmedelssystemet behöver ses över från grunden. Lappade strumpor brister bara på andra ställen, säger Pelle Kölhed, ordförande för Personskadeförbundet RTP, i en kommentar till Föräldrakraft.

Foto
Pelle Kölhed, RTP, är inte nöjd med regeringens förslag till ökad valfrihet. Han vill ha en grundlig översyn av hjälpmedelssystemen. Dessutom behövs en rättighetslag som gör det möjligt att överklaga beslut om hjälpmedel, anser han.

  

Riksförbundet Attention har en mer positiv syn på regeringens förslag. Attention har tidigare ställt sig positiv till förslagen i utredningen ”Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet” som presenterade förra året.

– Vi har poängterat att brukaren ofta är den som har störst kunskap om sina behov och som tillsammans med personal kan göra bra val, säger Anki Sandberg, ordförande i Attention, i en kommentar till förslaget.