Nyheter

FUB: Klappjakt på personer med funktionsnedsättning

”De som har funktionsnedsättningar missgynnas å det grövsta”
haraldstrand stefanlofven linneabengtsson 1453

Harald Strand, FUB, kritiserar Stefan Löfvens regering för att personer med funktionsnedsättningar sätts under allt större press. Foton: Linnea Bengtsson

 

Riksförbundet FUB kritiserar regeringen för en rad allvarliga försämringar för personer med funktionsnedsättning. Det senaste dråpslaget är att man går miste om höjningen av det statliga bostadstillägget som pensionärer får del av redan från 1 december.

”Det är tydligt att regeringen ser personer med funktionsnedsättning som en ekonomisk belastning”, skriver FUB i ett pressmeddelande.

FUB lyfter också fram att allt fler personer med funktionsnedsättningar på förlorar sin aktivitets- eller sjukersättning och hänvisas till ekonomiskt försörjningsstöd.

Höjning av det statliga bostadstillägget gäller för personer som är 65 år och äldre. Taket i pensionärernas bostadstillägg höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor per månad. Ersättningen ökar med nästan 1 000 kronor för de pensionärer som får mest. Regeringen motiverar ändringen med att man vill stärka ekonomin för äldre personer med låga inkomster. Den högsta inkomstnivå vid vilken det är möjligt att få bostadstillägg blir cirka 21 000 kronor i månaden.

– Riksförbundet FUB missunnar inte pensionärer med låg pension att få det bättre ekonomiskt. Men vi kan åter konstatera att personer som på grund av sin funktionsnedsättning är hänvisade till aktivitets- eller sjukersättning under hela sitt vuxna liv missgynnas å det grövsta, säger Harald Strand, Riksförbundet FUB:s ordförande.

Enligt FUB får en 30-åring, som inte har haft någon arbetsinkomst, 9 804 kronor före skatt i sjukersättning, och betalar dessutom 800 kronor mer i skatt än en ålderspensionär med motsvarande inkomst.

”Personer med intellektuell funktionsnedsättning har dessutom, till skillnad från pensionärer, oftast ingen möjlighet att påverka sin ekonomi genom att välja en billigare bostad. Merparten bor i gruppbostad eller servicebostad enligt LSS, eftersom de har behov av stöd och service. Hyresnivån för bostäder enligt LSS är ofta högt dels för att bruksvärdesprincipen tillämpas, dels för att kommunen som en följd av rättspraxis har rätt att ta ut hyra för gemensamhetsutrymmena, vilket gör bostäderna extra dyra”, skriver FUB i pressmeddelandet.

 

ANNONSER
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Etac Sulky R82 Cricket
 • Annons för JAG
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för STIL
 • Annons för HEA Medical

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *