Nyheter

FUB kräver att IVO granskar vårdbegränsningar på LSS-bostäder


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Vi har sett bevis på att rätten till läkare och vård begränsas, säger Christina Heilborn, FUB

Christina Heilborn. Foto: Charlotte Ruckl

Christina Heilborn. Foto: Charlotte Ruckl.

 

Begränsas vården även på LSS-bostäder, på samma sätt som skett på äldreboenden? Idag kräver Riksförbundet FUB att IVO:s granskning av äldreomsorgen följs upp med en särskild granskning av LSS-bostäder.

– Medlemmar uttrycker stor oro kring att vårdplaner har tagits fram för deras närstående som bor i LSS-bostäder. Man har befarat ett innehåll som liknar det som har gällt på många äldreboenden, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.

Läkarkontakt begränsas

Det kan i så fall innebära att rätten till läkarkontakt och sjukhusvård begränsas för den som blir sjuk i covid-19.

– Vi har även sett bevis på detta, säger Christina Heilborn.

Det finns fler tecken som tyder på att vården har begränsats inom LSS-bostäder.

Högre dödlighet inom LSS

FUB hänvisar till att Socialstyrelsens senaste statistik visar en högre dödlighet hos personer med bekräftad covid-19, bosatta i en LSS-bostad.

Statistiken visar att de flesta (70 procent) i denna grupp var under 70 år, tvärtemot hur dödligheten ser ut för befolkningen i övrigt.

Eftersatt vård även tidigare

Även före pandemin var vården för personer med LSS-insatser kraftigt eftersatt, enligt olika undersökningar av jämlikheten inom vården.

– Alldeles för ofta betraktas personer med intellektuell funktionsnedsättning, i likhet med gamla människor, som en homogen samling snarare än unika individer med unika förutsättningar.

– Vi har sett vilka förödande konsekvenser denna inställning har haft gällande vård på äldreboenden under pandemin. Har samma inställning lett till sämre vård av covidsjuka i LSS-bostäder? säger Christina Heilborn.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för JAG
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Särnmark
 • Annons för STIL
 • Annons för Fremia

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *