FUB kräver att IVO granskar vårdbegränsningar på LSS-bostäder

Begränsas vården även på LSS-bostäder, på samma sätt som skett på äldreboenden? Idag kräver Riksförbundet FUB att IVO:s granskning av äldreomsorgen följs upp med en särskild granskning av LSS-bostäder.

– Medlemmar uttrycker stor oro kring att vårdplaner har tagits fram för deras närstående som bor i LSS-bostäder. Man har befarat ett innehåll som liknar det som har gällt på många äldreboenden, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.

Läkarkontakt begränsas

Det kan i så fall innebära att rätten till läkarkontakt och sjukhusvård begränsas för den som blir sjuk i covid-19.

– Vi har även sett bevis på detta, säger Christina Heilborn.

Det finns fler tecken som tyder på att vården har begränsats inom LSS-bostäder.

Högre dödlighet inom LSS

FUB hänvisar till att Socialstyrelsens senaste statistik visar en högre dödlighet hos personer med bekräftad covid-19, bosatta i en LSS-bostad.

Statistiken visar att de flesta (70 procent) i denna grupp var under 70 år, tvärtemot hur dödligheten ser ut för befolkningen i övrigt.

Eftersatt vård även tidigare

Även före pandemin var vården för personer med LSS-insatser kraftigt eftersatt, enligt olika undersökningar av jämlikheten inom vården.

– Alldeles för ofta betraktas personer med intellektuell funktionsnedsättning, i likhet med gamla människor, som en homogen samling snarare än unika individer med unika förutsättningar.

– Vi har sett vilka förödande konsekvenser denna inställning har haft gällande vård på äldreboenden under pandemin. Har samma inställning lett till sämre vård av covidsjuka i LSS-bostäder? säger Christina Heilborn.