Nyheter

FUB: Låt inte brottsdömda arbeta på LSS-boenden

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Riksförbundet FUB kräver idag att brottsdömda stoppas från jobb inom LSS-boenden.
– Det måste vara självklart att vuxna personer som bor på LSS-bostäder har samma grad av skydd som barn i familjehem och LSS-bostäder för barn, skriver Harald Strand i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Kravet kommer efter SVT:s Uppdrag gransknings avslöjanden av övergrepp och andra missförhållanden inom LSS-boenden.

FUB vill se en lag som kräver att kommuner och privata utförare måste begära att den som söker någon form av arbete på en LSS-bostad för vuxna ska lämna utdrag ur misstankeregistret och belastningsregistret.

Kan inte själva berätta

”Sedan 2007 har detta krav funnits för arbete vid hem för vård eller boende (HVB-hem), familjehem och LSS-bostäder för barn. Kravet ses som en självklar del av samhällets ansvar för att skydda barn i dess vård. FUB menar att det måste vara lika självklart att personer som bor på LSS-bostäder för vuxna har rätt till samma grad av skydd, då det till stor del handlar om människor som oavsett kronologisk ålder, saknar förutsättningar för att själva kunna slå larm eller berätta om de har blivit utsatta för någon form av övergrepp”, skriver Harald Strand i GP.

Tre faktorer ökar risken

Riskerna är extra stora i LSS-bostäder menar Harald Strand.

Han pekar på tre faktorer som gör att ”arbetet i LSS-bostäder kan tilltala personer med ont uppsåt”:
– många arbetsuppgifter innebär att en personal och den som behöver stöd ofta är ensamma i personens lägenhet
– frånvarande chefer har blivit norm, vilket ökar risken att vissa personalgrupper kan utveckla en kultur där tvång och våld accepteras som arbetsmetod
– svårighet med rekrytering kan leda till sänkta krav på adekvat utbildning och rätt kompetens

Drivit frågan i 10 år

Kravet är inte nytt. FUB har under mer än 10 år drivit frågan om utdrag ur misstankeregistret och belastningsregistret för personer som söker jobb i LSS-bostäder för vuxna.

 

Fler artiklar om detta ämne

6 av 10 saknar utbildning för att jobba på LSS-boende för barn
Om inte personalens kunskaper blir bättre hotar Socialstyrelsen med regelrätta krav på utbildning
Övergreppen ökar – IVO hotar med polisanmälan
IVO: Handlingarna kan vara brottsliga och den som utför dem kan dömas till straff
Kräver skadestånd till drabbade inom LSS-boenden
Uppdrag granskning har visat att personer med funktionsnedsättning utsätts för allvarliga brott
Två år efter löftet – problemen har förvärrats
Harald Strand: SKR har huvudansvaret för att inget har hänt, men även IVO brister
Kräver skarpa sanktioner vid övergrepp på LSS-boenden
Funktionsrätt Sverige: Avslöjandena i Uppdrag granskning bara är toppen på isberget
LSS-skolan 5: Boende med särskild service
Cirka 1000 barn och unga samt cirka 28 000 vuxna har boende med särskild service enligt LSS
SKL: Nu måste vi storsatsa på utbildning inom funktionshinder
”Vi har uppmärksammat att det här är en jätteviktig fråga”

Artikeln publicerades 2020-10-23

Publicerat av
Valter Bengtsson