FUB rasar mot felprioriterad vaccinering – fördubblat antal smittade på LSS-bostäder

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

FUB kräver idag att vuxna personer med Downs syndrom eller intellektuell funktionsnedsättning omgående prioriteras för vaccinering mot covid-19.

Samtidigt visar Socialstyrelsens statistik att antalet smittade i bostad enligt LSS fördubblats sedan årsskiftet.

Socialstyrelsen har nu även tagit med vuxna med Downs syndrom på listan över riskgrupper – cirka fyra månader efter forskarlarm om att dessa personer har tiofaldig risk för död vid covid-19.

”Vårdpersonal går före de mest sårbara”

I ett uttalande från Riksförbundet FUB och FUB i Stockholms län kritiseras Region Stockholm för att man ”i stor omfattning har prioriterat att vaccinera sjukvårdspersonal i icke akuta verksamheter framför de allra mest sårbara i befolkningen”.

FUB anser att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) som har LSS-insatser är en av de mest sårbara grupperna.

FUB skriver: ”Personer med IF tillhör fas 2 i Folkhälsomyndighetens vaccinationsprioritering och skulle vaccineras parallellt med vård- och omsorgspersonal. I stället har sjukvårdspersonal som inte arbetar inom akutsjukvård vaccinerats i stor omfattning, samtidigt som vaccinering av personer med LSS-insatser eller assistansersättning knappt påbörjats. Trots att dessa grupper har en betydligt större risk att bli allvarligt sjuka eller avlida vid insjuknande i covid-19, vilket har fastställts i flera internationella studier.”

De har högst dödlighet i covid-19

Extra utsatta är vuxna med Downs syndrom.

”Folkhälsomyndighetens egen statistik visar i en rapport (210218) att personer med Downs syndrom i åldrarna 50-69 år har högst dödlighet av samtliga riskgrupper. Endast IVA-vårdade patienter hade en högre dödlighet”, skriver FUB.

Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen, kommenterar på Linkedin nyheten den uppdaterade riskgruppslistan:

”Socialstyrelsen nu lagt till Downs syndrom/Trisomi 21 på listan över riskfaktorer som kan ge ett allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.”

Tiofaldig risk för död

”De senaste månaderna har flera vetenskapliga artiklar publicerats om riskerna för personer med Downs syndrom vid insjuknande i covid-19. Allvarliga risker såsom fyrfaldig risk för sjukhusvård och tiofaldig risk för död vid covid-19. Oroande forskningsrön, men samtidigt är jag tacksam för att så pass många forskare valt att belysa riskerna för dessa personer. Ovärderlig kunskap när vi fortfarande är mitt i pandemin”, skriver Karin Flyckt.

Fler artiklar om detta ämne

Anders Tegnell nobbar nödrop från vuxna med Downs syndrom
Stor besvikelse hos Svenska Downföreningen och Riksförbundet FUB
Förtvivlan över att Downs syndrom inte prioriteras för vaccin
Förbunden upprepar sina krav till Folkhälsomyndigheten och Lena Hallengren
Downs syndrom ger 4 gånger högre risk för svår covid-19
Den svenska forskningsstudien är en av de största i världen när det gäller riskfaktorer för allvarlig covid-19
Kravet: Vaccinera alla vuxna med Downs syndrom i fas 1
Folkhälsomyndigheten pressas på nytt av FUB och Downföreningen att prioritera personer med intellektuell funktionsnedsättning
Kritik mot vaccinbesked: En nedprioritering för Downs syndrom?
”Riskerna talar för att personer med Downs syndrom måste få tillgång till det bästa tänkbara vaccinsalternativet”
”De har inte förstått allvaret för vuxna med Downs syndrom”
Besvikelse hos Svenska Downföreningen över Folkhälsomyndighetens passivitet
”Allvarliga siffror om förhöjd risk vid Downs syndrom”
Socialstyrelsen om det aktuella läget för personer med funktionsnedsättningar under covid-19
Tio gånger högre risk att dö i covid-19 vid Downs syndrom
En bortglömd riskgrupp. Nu vill forskarna att skyddet förbättras

Artikeln publicerades 2021-02-26