”Skrämmande låg ambition inom daglig verksamhet” | HejaOlika

”Skrämmande låg ambition inom daglig verksamhet”

Eva Borgström, FUB. Foto: Linnea Bengtsson

Eva Borgström är en av personerna bakom FUB:s analys av Socialstyrelsens lägesrapport.

FUB: Många anhöriga beskriver dessa dagliga verksamheter som mer förvaring än verksamhet

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

Idag kommenterar Riksförbundet FUB Socialstyrelsens lägesrapport om kommunernas stöd till personer med funktionsnedsättningar. Förbundet efterlyser en ny kartläggning av daglig verksamhet enligt LSS, något som inte gjorts på över tio år.

”FUB:s uppfattning är att de kvalitetsbrister som då observerades kvarstår eller har fördjupats. Workshopparna inom FUB under 2017, visade att det är stora kvalitetsskillnader mellan olika dagliga verksamheter, ibland även i en och samma kommun”, skriver FUB i en kommentar.

”De som är mest nöjda genomgående är personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning som har utflyttad daglig verksamhet på ett företag eller inom en kommunal förvaltning. I många dagliga verksamheter är ambitionsnivån skrämmande låg. Detta gäller särskilt personer med en mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning. Många anhöriga beskriver dessa dagliga verksamheter som mer förvaring än verksamhet”, skriver FUB.

FUB kommenterar flera andra inslag i Socialstyrelsens rapport.

Kompetensutveckla LSS-personal

Bland annat kräver förbundet bättre utbildning av personal inom LSS-verksamheter:

”FUB föreslår en nationell satsning på kompetensutveckling av baspersonal i LSS-verksamheter. Vi kommer inom kort lämna en hemställan om detta till regeringen. FUB anser även att Socialstyrelsens nuvarande allmänna råd (SOSFS 2014:2) om kunskap hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL eller LSS, istället omarbetas till tvingande föreskrifter”, skriver förbundet.

Hur påverkas barn av neddragningar?

Vidare vill FUB ha en analys av konsekvenserna av att LSS-insatser för barn minskar. Minskningen gäller bland annat korttidstillsyn och korttidsvistelse.

”Hur påverkar det barnet med funktionsnedsättning, övriga barn i familjen, möjligheten att hålla ihop familjen och familjens ekonomi?” vill FUB ha svar på i en ny analys.

Publicerad:
2019-03-20

Av: Redaktionen

Nyckelord:
FUB, LSS, daglig verksamhet


ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

Senaste nytt. Helt gratis.
Direkt till din mejlbox
en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content