FUB: Välkänt att vård inom LSS-boende är kraftigt eftersatt

Av personer med insatsen LSS-bostad som har avlidit i covid-19, har en femtedel dött i bostaden.

– Detta väcker frågor om de har erbjudits den vård som de hade rätt till och var i behov av, säger Christina Heilborn, FUB:s förbundssekreterare.

LÄS MER: Rätta till bristerna i vården för personer på LSS-boende

Välkomnar att Socialstyrelsen ska granska vårdkontakterna

FUB välkomnar regeringsuppdraget till Socialstyrelsen att kartlägga och analysera om boende i LSS-bostäder får den hälso- och sjukvård de är i behov av.

FUB skriver att det ”är välkänt hos samtliga relevanta myndigheter att hälsoinsatser för personer inom LSS var kraftigt eftersatta även innan pandemin. Detta trots att kroniska sjukdomar som fetma, diabetes, högt blodtryck och psykisk ohälsa är kraftigt överrepresenterade hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.”

FUB larmade om allvarliga brister 2020

Redan under 2020 slog FUB larm om att det förekom ”att likalydande vårdplaner tagits fram för samtliga boende i en gruppbostad. Av vårdplanerna framgick att de som insjuknade med covid-19 symptom inte under några omständigheter skulle föras till sjukhus”.

– Rätten till vård på lika villkor och att den som har störst behov av vård ska få vård först, måste ovillkorligen gälla även under en pandemi, säger Christina Heilborn.

Socialstyrelsen: En viktig pusselbit

Även Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen, välkomnar regeringens uppdrag att analysera vårdkontakter på LSS-boende.

”Det är extra roligt att våra analyser i senaste lägesrapporten har bidragit till uppdraget”, skriver hon på Linkedin.

”Det här uppdraget kommer att bli en viktig pusselbil i arbetet för en god och nära vård för personer med funktionsnedsättning.”