FUB:s kritik får starkt stöd av fackförbund

FUB:s kritik får starkt stöd från anställda på Försäkringskassan och i kommunerna.

I ett uttalande uppger Akademikerförbundet SSR att man håller med Riksförbundet FUB om att många personer med funktionsnedsättning går miste om sin lagstadgade rätt till stöd enligt LSS.

– Idag upplever många av våra medlemmar, både de som arbetar i kommunerna och på Försäkringskassan, att det i första hand är kortsiktiga budgetfrågor som styr och inte människors behov av hjälp och stöd, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Hon stödjer FUB:s krav på att en legitimering av LSS-handläggare.

– Det skulle ge professionen tydligare mandat och bättre förutsättningar att göra professionella bedömningar, säger Heike Erkers.

Man delar också FUB:s uppfattning att staten försöker övervältra kostnader på kommuner.

– Funktionshindrades rättigheter får inte hamnar mellan stolarna. Vi kan inte ha ett system där stat och kommun försöker skjuta över notan på varandra, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR organiserar LSS-handläggarna och övriga socionomer. Förbundet har 62 000 medlemmar.