Funkis-mamma tog över funktionshinderrörelsen idag

Elisabeth Wallenius utsågs idag till ny ordförande för Funktionsrätt Sverige och efterträder Lars Ohly.

– Samverkan och solidaritet är viktiga ledord för mig, säger Elisabeth Wallenius i ett första uttalande som ordförande.

Hennes engagemang i funktionshinderrörelsen har sin bakgrund i att hon har en dotter med ett mycket sällsynt missbildningssyndrom.

– Det är min dotter som är bakgrunden till mitt engagemang i funktionshinderspolitiken. Jag är arbetsterapeut i botten och upplevde att kunskapen och erfarenhet från mitt yrke och att vara förälder har varit och är en värdefull kombination.

– Jag ser alla de frågor och områden som Funktionsrätt Sverige arbetar med som viktiga och betydelsefulla för medlemmarna. Personligen har jag mest erfarenhet av vårdfrågan, som kan vara livsavgörande och har stor betydelse för livskvaliteten, men jag ser fram emot att arbeta med det bredare funktionsrättsperspektivet, säger hon.

Elisabeth Wallenius är även ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, som hon var med och startade 1998.

De nya ledamöterna är:
Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet
Marina Carlsson, ordförande Personskadeförbundet, RTP
Lillemor Holgersson, vice ordföranden FUB
Erik Donell Åkerblom, ledamot Riksförbundet Attentions styrelse

Övriga ledamöter:
Marie Steen, ILCO
Jan-Olof Forsén,ersättare RSMHs styrelse
Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och allergiförbundet
Anders Gustafsson, ledamot Riksförbundet HjärtLung