Funkis och arbetslös? Här är stöden du kan få idag!

Publicerat av
Redaktionen
Dela

Föräldrakrafts och HejaOlika:s snabbguide till stöden som ger dig, som har en funktionsvariation, en mer rättvis chans på arbetsmarknaden.

Lönebidrag för utveckling i anställning.

Kallades tidigare ”utvecklingsanställning”. Ett lönebidrag som man kan ha under som längst två års tid.

Passar för dig som behöver ett anpassat arbete där du kan utveckla din arbetsförmåga. Du kan även få det om du behöver förbättra dina förutsättningar för att ta del av en utbildning. I en sådan anställning får du exempelvis anpassning av arbetstid och arbetsuppgifter, särskild handledning, möjlighet att prova ut arbetshjälpmedel eller kompetensutveckling.

Annons

För alla formerna av lönebidrag gäller att det handlar om vanliga anställningar med den skillnaden att staten hjälper till med lönen. Som anställd har man samma rättigheter och skyldigheter som andra anställda. 

Lönebidrag för anställning.

Det var detta som tidigare kallades ”lönebidrag”, kort och gott. Detta är en mer långsiktig lösning för den som behöver en anpassad arbetssituation. Stödet innebär att arbetsgivaren kan få lönebidrag till lönen under som längst åtta år.

Lönebidrag för trygghet i anställning.

Kallades tidigare ”trygghetsanställning”.

Annons

Detta stöd är för personer som har större behov av anpassning på arbetsplatsen och kan pågå under längre tid än åtta år. Stödet kan sägas motsvara en anställning på statliga Samhall. För alla former av lönebidrag gäller nu att ”lönetaket” höjs steg för steg för att år 2020 vare uppe i 20 000 kronor per månad.

Samhall.

Statens eget bolag Samhall anställer personer som behöver mycket arbetsledning på jobbet. Här får man anställning via Arbetsförmedlingen, som är med om att bestämma målet med anställningen.

Regeringens budgetproposition för 2018 innehåller utökade satsningar på Samhall som ska kunna anställa betydligt fler personer med funktionsnedsättningar. 1000 fler jobb ska det bli 2018 och ytterligare 1000 nya jobb är 2019.

Annons

Starta eget

Arbetsförmedlingen kan bevilja bidrag för att komma igång med ett eget företag, om du har en bra affärsidé. Arbetslösa personer med funktionsnedsättning som drar igång företag kan få särskilt stöd för att skaffa utrustning eller för andra kostnader vid starten. Stödet kan vara upp till 60 000 kronor.

Offentligt skyddat arbete.

Skyddat arbete har anor från 1960-talet. Det handlar om jobb som kan anordnas av kommuner, landsting och andra offentliga arbetsgivare. Ofta arbetar man i särskilda arbetslag och inom skogs- och naturvård. Denna insats har fått minskad betydelse.

Nystartsjobb.

Om man har varit arbetslös en viss tid har man rätt till nystartsjobb, men detta stöd är egentligen inte inriktat på personer med funktionsnedsättningar, eftersom det här inte handlar om att göra några speciella anpassningar.

Annons

Andra stöd

Hjälpmedel

En av de viktigaste insatserna man kan få från Arbetsförmedlingen.

På senare tid har det blivit allt vanligare även med kognitiva hjälpmedel, för att exempelvis få hjälp med minnet, synen och hörseln.

Hjälpmedel kan man få både vid nyanställning, på praktik, i utbildningar och vid start av eget företag. Men här finns en stor potential till förbättringar – i dagsläget gör Arbetsförmedlingen inte av med hela budgeten för arbetshjälpmedel.

Annons

Både arbetsgivaren och den anställde kan få stöd med upp till 100 000 kronor per år vardera. Om det finns synnerliga skäl kan stödet vara ännu högre.

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Kraven på utbildning ökar och det kan bli svårt att få jobb om man har brister i skolgången. Ett sätt att rätta till detta är att gå en studiemotiverande kurs på någon folkhögskola.  Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) finns på ett stort antal folkhögskolor och är en insats man kan få genom Arbetsförmedlingen. Här får du hjälp att slutföra eller påbörja studier. Träning i studieteknik ingår.

Efter kursen kanske du väljer att gå vidare till studier på Komvux eller en allmän kurs på folkhögskola som motsvarar grundskolans eller gymnasieskolans studienivå.

Annons

Arbetsmarknadsutbildningar

Arbetsförmedlingen anordnar i egen regi utbildning till olika bristyrken. Det kan exempelvis handla om utbildning till taxiförare, svetsare eller kock. Det är viktigt att alla dessa utbildningar är fullt tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

SIUS-konsulent

För dig som behöver extra stöd för att hitta en arbetsgivare har Arbetsförmedlingen SIUS, Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd. SIUS-konsulenterna använder metoden ”supported employment” som betyder att du och SIUS-konsulenten arbetar mycket ihop.

SIUS-konsulenten hjälper dig vid introduktionen på en arbetsplats. Konsulenten samverkar med arbetsplatsen om hur introduktionen ska läggas upp och ansvarar för att du får det stöd ni har kommit överens om. Det kan ibland innebära att SIUS-konsulenten arbetar sida vid sida med dig under en tid. Stödet trappas sedan ned successivt och upphör helt när du kan utföra uppgifterna självständigt.

Annons

Stöd och matchning

Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Tjänsten ges av privata leverantörer som har avtal med Arbetsförmedlingen.

Här får du handfast hjälp på vägen till ett arbete och stödet anpassas till dina behov. Stödet kan vara både verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare. Du får själv välja leverantör. För att få delta måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och din arbetsförmedlare ska ha bedömt att du behöver tjänsten.

Teckenspråkstolk

Om du ska träffa din arbetsförmedlare eller delta i en insats som Arbetsförmedlingen ordnar kan du få teckenspråkstolk (eller skrivtolk, tecken som stödtolk eller dövblindtolk).

Annons

Om du är anställd och ska gå en utbildning i jobbet kan din arbetsgivare ansöka om stöd till tolkkostnader. Egenföretagare kan också få det här stödet.

Personligt biträde

Stöd till personligt biträde är en ekonomisk ersättning till arbetsgivare som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga. Personligt biträde kan hjälpa till med exempelvis att läsa och skriva eller ledsagning.

Stödet kan vara upp till 60 000 kronor per år eller 120 000 kronor per år till företagare med funktionsnedsättning som medför stora kommunikationssvårigheter. Ett beslut om personligt biträde gäller i högst två år. Det kan kombineras med lönebidrag.

Annons

Läs hela Tema Arbete i Föräldrakraft nr 3, 2017 som utkommer den 27 oktober!

Fler artiklar om detta ämne

Sök själv bidrag till arbetshjälpmedel, direkt på webben
Arbetsförmedlingen planerar att göra det enklare och snabbare att få hjälpmedel och andra stöd
Lars Lööw får nyckelroll på Arbetsförmedlingen
Kan han ge personer med funktionsnedsättning en rättvis chans till jobb?
”Ett mänskligare stöd i arbetslivet till de som behöver”
Därför behövs ett långsiktigt och individanpassat stöd - Videointervju med Lennart Jönsson
”Vi måste se till att alla får rätt till en plats i arbetslivet”
Videointervju med Stephen Beyer, Cardiff-universitetet, om framgångarna med Supported Employment
Hur får man bidrag till arbetshjälpmedel?
Guide: Så kan du och din arbetsgivare få upp till 100 000 kr vardera i stöd
På väg tillbaka efter stroken
Jakob Bernéus, 27: Just nu vill jag bara komma igång med att jobba igen
Visa vad du kan och ställ krav på stöd
Vad gör Arbetsförmedlingen för att förbättra jobbchanserna?
”Alla behöver vi någon som tror på oss”
Lennart Jönsson ger ut boken som visar hur unga med funktionsnedsättning får jobb
Annons

Artikeln publicerades 2017-10-06