Funkispolitik 2.0

KRÖNIKA. En kombination av traditionellt folkrörelsearbete från funktionshindersrörelsen gentemot socialdemokraterna och mera av ett gerillakrig riktat mot partiledningen i Miljöpartiet ledde till funktionshindersfrågor lyftes fram på ett historiskt sätt i fredagens regeringsförklaring.

Socialdemokraterna har genomfört en rad dialogmöten med företrädare för civilsamhället. Handikappförbundens ledning har malt på med traditionella uppvaktningar. Förklarat, påpekat,  insisterat och har haft en förståelse för den socialdemokratiska partistrukturen, som inte heller är helt olikt Handikappförbunden. Då har socialdemokraterna orkat lyssna.

Miljöpartiet har bearbetats hårt av STIL, brukarkooperativet för personlig assistans, som lobbar hårt intressepolitiskt men som inte tyngs av traditionellt folkrörelsearbete, är mer snabbfotat och individualistiskt i sitt synsätt. Det har funkat med Miljöpartiet.

Samtidigt har det utkristalliserat sig två (minst) funktionshinderspolitiska frågor där Alliansregeringen schabblat fruktansvärt. Dels hanteringen av frågan om bristande tillgänglighet som diskriminering. Dels moraset kring personlig assistans och LSS där den förra regeringen.

Den traditionella funktionshindersrörelsen lyckades till sist samla sig kring Torsdagsaktionen, en protest mot att Sverige inte har en lag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. Varje torsdag i samband med regeringsammanträdet stod en tapper skara utanför Rosenbad med skyltar som påminde om eländet.

Detta gjorde intryck på socialdemokraterna. Partisekreteraren Carin Jämtin har haft punktmarkering på frågan. Kopplat ihop den med FN-konventionen som skyddar personer med funktionsnedsättningars rättigheter och förstått det orimliga i situationen. Det är en av anledningarna till att Stefan Löven lovade en översyn av lagstiftningen.

STIL har arbetat stenhårt på att förklara att inskräkningarna i personlig assistans innebär detsamma som husarrest för personer med omfattande funktionsnedsättningar. De frihetliga miljöpartisterna har inte haft svårt för att göra den frågan till sin. 

Har vi grunden till en ny, modern funktionshinderpolitik? Det kan vara början på något nytt. Äntligen.

Per Frykman

Per Frykman är journalist och har följt svenskt funktionshinderpolitik i över 20 år. Nu arbetar som verksamhetsansvarig på branschorganisationen Assistansanordnarna.