Nyheter

Funktionshinderrörelsen rasar: ”Regeringens åtgärder direkt felriktade”


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

”Nu stryps förutsättningarna för den personliga assistansen, vilket står i skarp kontrast mot statsministerns löften om att vi ska vara delaktiga i samhället. Vi bidrar mer än gärna till samhället – när vi har tillgång till det.”
Det skriver Maria Dahl, ordförande Stil, Stiftarna av Independent Living, i en debattartikel som stöds av en stor majoritet av funktionshinderrörelsen.

”De åtgärder som regeringen föreslår är inte bara otillräckliga utan direkt felriktade. Lösningen för oss är inte ökat lönestöd eller anställningar på Samhall. Lösningen är personlig assistans. Ökningen av ersättningen för personlig assistans måste följa löneökningar och skattemässiga kostnadsökningar”, heter det i debattartikeln som publiceras på Dagens Samhälles webb idag.

”Med höstbudgetens låga höjning av assistansersättningen går ekvationen inte längre ihop. Förslaget på 1,4 procent av schablonbeloppet motsvarar 4 kronor per år under hela mandatperioden. Regeringens återställda arbetsgivaravgifter för unga och de kollektivavtalade höjningarna av assistenternas lön är tillsammans betydligt högre än 4 kronor i timmen bara i år.”

”Konsekvensen blir att många assistansanordnare riskerar att gå under. Kvar blir de bolag som kompromissar med kvalitet och självbestämmande. För oss blir resultatet lägre kvalitet i vår personliga assistans, minskade valmöjligheter och ökad osäkerhet”, skriver Maria Dahl och de övriga undertecknarna.

Läs hela debattartikeln här.

  
 

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Primass
 • Annons för STIL
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för JAG
 • Annons för Tidvis
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Fremia
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för CJ Advokatbyrå