Nyheter

”Funktionshindrade är bara till problem”

Svenska läroböcker kränker eleverna

 

Personer med funktionshinder finns inte – eller är bara till problem.
Så kan man summera svenska läroböcker, att döma av den analys som Skolverket presenterar idag.

– Det är mycket viktigt att lärarna kritiskt granskar de läroböcker som används så att eleverna får en nyanserad och allsidig undervisning, säger verket i en kommentar.

Enligt rapporten presenteras personer med funktionshinder nästan alltid i sammanhang där funktionshindret lyfts fram som en problematisk avvikelse. Möjligheten att leva ett gott eller ett normalt liv som funktionshindrad är i stort sett frånvarande i läroböckerna.

– Funktionshindrade personer gestaltas bara då det handlar om just funktionshinder, konstateras i rapporten.

– Det är därför enbart funktionshindret som blir synligt, medan personen ”bakom” funktionshindret förblir osynlig. Elever som identifierar sig som funktionshindrade kan därmed uppleva läroböckerna som exkluderande, kränkande eller diskriminerande, anser skolverket.

Läs mer om Skolverkets rapport på http://www.skolverket.se/sb/d/203/a/7509

 

ANNONSER
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för JAG
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för STIL
 • Etac Sulky R82 Cricket
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Fremia
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Särnmark