Unga med funktionsnedsättning kan få utlandsuppdrag

Unga funktionshindrade kan få åka utomlands en kortare tid och arbeta som volontär – men alltför få känner till möjligheterna. Nu anordnar Ungdomsstyrelsen ett dagsseminarium i Stockholm för att informera om möjligheten.

Projektet ingår i ett EU-program som ska främja ungdomars förståelse för andra kulturer genom internationellt utbyte. Projektet går ut på att erbjuda ungdomar en volontärtjänst i ett annat europeiskt land från sex månader till ett år.

För den som av någon anledning inte klarar av att vara borta så länge, finns möjligheten att åka på korttidsvolontärtjänst. Denna tjänst erbjuds ungdomar som har begränsade möjligheter att få internationell erfarenhet, däribland ungdomar med funktionshinder.

I Sverige står Ungdomsstyrelsen för informationen om korttidsvolontärtjänst, men intresset har varit svalt. Åsa Askerskär arbetar som ungdomssamordnare i Kristinehamns kommun. Där har man varit bäst på att skicka iväg ungdomar på korttidsvolontärtjänst. På två år har man skickat iväg cirka 20 ungdomar.

Siffrorna är låga, Åsa Askerskär tror att det beror på att det är svårt att nå ut till ungdomarna på grund av sekretess kring personuppgifter. Av de 20 ungdomar som skickats iväg har bara två haft någon form av funktionshinder.

– Fler borde få åka iväg på volontärtjänst. Ungdomarna utvecklar ett nytt självförtroende och får nya internationella perspektiv, säger Åsa Askerskär.

Caroline fick nya internationella vänner
Caroline Hansen, 25 år, fick möjligheten att åka till Malvern i England i tre veckor. Hon är en av dem som Kristinehamns kommun hjälpt att få volontäruppdrag. De flesta som skickas är ungdomar som varit långtidsarbetslösa, men Caroline Hansen har Downs syndrom.

– Det var jätteroligt, man fick träffa andra ungdomar från andra länder. Vi fick göra en massa spännande saker. Jag grävde ett dike och vi paddlade kanot och hade roligt, berättar Caroline som gärna skulle vilja åka utomlands igen som volontär. På önskelistan står Grekland.

Hur gör man om man vill åka på korttidsvolontärtjänst?
Man börjar med att höra av sig till Ungdomsstyrelsen som hjälper till att leta upp en passande sändande organisation i Sverige. Den sändande organisationen hjälper sedan till med att hitta en mottagande organisation.

Korttidsvolontärtjänst pågår i tre veckor till sex månader och man ska vara mellan 18 och 25 år. Resan kostar ingenting för ungdomarna.

När man kommer hem ska resan redovisas, ofta skriftligt. Men andra redovisningsmetoder fungerar lika bra, beroende på förutsättning.

Hur gör man om man vill bli sändande eller mottagande organisation?
För att bli sändande organisation skickar man in en anmälan till Ungdomsstyrelsen. I intresseanmälan ska organisationen beskriva sin huvudsakliga verksamhet och hur man vill arbeta med volontärtjänstprojektet. Handläggningstiden är cirka två veckor.

För att bli mottagande organisation måste man godkännas av det nationella kontoret i mottagarlandet. Man skickar in en intresseanmälan till Ungdomsstyrelsen och ger en utförlig projektbeskrivning, som ger volontär och sändande organisation en god bild av volontärverksamheten.

Alla mottagande organisationer i Europa presenteras på: www.europa.eu.int/comm/youth/program/sos/hei

Den 6 oktober hålls ett dagsseminarium om korttidsvolontärtjänst för unga i Stockholm. Mer information hittar du på: http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,6443,00.html