Funktionsnedsättning? Då kan du få praktik i regeringskansliet!

Regeringskansliet och andra statliga myndigheter måste ta emot praktikanter som har funktionsnedsättningar. Det skriver arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i en debattartikel i Expressen idag.

– Det är viktigt att vi föregår med gott exempel. Vi vill att våra egna myndigheter visar att det går att ta ansvar.

De nya praktikplatserna ska vända sig till alla arbetssökande, men en del av platserna ska vända sig särskilt till välutbildade med funktionsnedsättning.

Statliga myndigheter har ofta anklagats för att smita från sitt ansvar att öppna sina arbetsplatser för personer med funktionsnedsättningar.

Nu har regeringen gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att utarbeta ett konkret praktikantprogram som ska öppna upp myndigheterna för personer med funktionsnedsättningar.

– Det är viktigt att myndigheterna under regeringen, och regeringskansliet som en egen myndighet, nu svarar upp mot detta initiativ. Vi kommer i dagarna att skriva ett brev till samtliga myndighetschefer och uppmärksamma dem på vikten av att medverka till att öppna arbetslivet för fler, skriver  Hillevi Engström i debattartikeln som hon undertecknat tillsammans med Stefan Attefall, civil- och bostadsminister, och Maria Larsson, barn- och äldreminister.

I ett pressmeddelande skriver regeringen mer om uppdraget till Arbetsförmedlingen.

* Arbetsförmedlingen ska utarbeta ett förslag till hur ett praktikantprogram i statliga myndigheter kan utformas och genomföras.
* Syftet är att deltagarna ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete, med eller utan lönesubvention.
* Arbetsförmedlingen ska samråda med Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam), Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Arbetsgivarverket samt med de centrala arbetstagarorganisationerna på det statliga avtalsområdet.